Ofte stilte spørsmål om Forskningssenter for miljøvennlig energi

Her har vi samlet det søkerne til utlysningen av Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) lurer mest på. Listen over spørsmål og svar blir oppdatert med jevne mellomrom fram til søknadsfristen 15. november 2023.

Vil finansiering fra utenlandske brukerpartnere regnes med som del av brukerfinansieringen av et FME? Utenlandske brukerpartnere kan være viktige for å nå målene med senteret og FME-ordningen. I finansieringen av FME vil bidrag fra utenlandske brukerpartnere(bedrifter) telle med. Et av målene med FME-ordningen er næringsutvikling og verdiskapning i norsk næringsliv, så norske virksomheter må være i flertall blant brukerpartnerne.
Kan utenlandske forskningsinstitusjoner (UoH eller institutter) få penger fra senterbudsjettet? Ja, utenlandske forskningspartnere kan få finansiering fra senteret, men omfanget må sees i sammenheng med målene for senteret og FME-ordningens mål. Hoveddelen av midlene skal brukes i Norge.
Er det mulig å si noe om balansen mellom in kind og kontantfinansiering fra brukerpartnere? Det er ikke krav om et spesifikt nivå. Utgangspunktet for rådet i utlysningsteksten er våre observasjoner av sentre med veldig høy in kind-andel; det kan være krevende og lite forutsigbart å drifte slike sentre. Det er for øvrig heller ikke ønskelig at partnerne bare bidrar med cash.
Dersom en bedrift har en nærings-ph.d. 50 prosent finansiert av en bedrift og resten fra Forskningsrådet, kan da timene bedriften dekker for denne kandidaten gå inn som in-kind i et FME? Finansieringen fra bedriften vil allerede ha utløst støtte fra Forskningsrådet til nærings-ph.d.-en, finansieringen vil derfor ikke kunne telle med i FME-finansieringen. Den samme kronen kan ikke brukes flere ganger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 02:55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.