Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

ELPOWERLAB: Vil få fornybar energi inn i kraftsystemet

Tilførselen av mer vind- og solenergi vil øke belastningene på kraftnettet. En ny lab-infrastruktur skal bidra til at kraftnettet tåler slike påkjenninger og nye bruksmønstre uten at leveringssikkerheten går ned. 

Det er forventet en fortsatt sterk økning i elektrifisert transport i årene fremover, samtidig skjer det en stor utbygging av ikke-regulerbar kraft som sol og vind. Behovet for kraftutveksling over landegrensene vil også øke. Alle disse forholdene stiller nye krav til elkraftsystemet. Gjennom ELPOWERLAB bygges det opp en ny lab-infrastruktur som skal gjøre det mulig å utvikle og teste neste generasjon komponenter til kraftsystemet. Målet er et robust system som tåler fremtidens påkjenninger uten at det går utover leveringssikkerhet og spenningskvalitet.

Lab-infrastrukturen vil blant annet bli brukt av to forskningssentre for miljøvennlig energi innenfor vannkraft (HydroCen) og energisystem (CINELDI). Denne typen infrastruktur finnes ikke i Norge fra før, og bare et fåtall steder internasjonalt. Norge har en fremskutt rolle i den internasjonale forskningen på feltet, og vil med denne infrastrukturen kunne styrke sin posisjon ytterligere.

Det er også et betydelig behov for laboratoriet både hos deltakende nettselskaper og norske leverandører av komponenter til kraftsystemet. Lab-infrastrukturen vil bidra til at nettselskapene kan utvikle kompetanse for håndtering av fremtidens nett, og leverandørene kan utvikle konkurransedyktige tjenester, teknologi og komponenter. Sammen med andre laboratorier for energiforskning vil den nye infrastrukturen være viktig for norsk forskning, kompetansebygging, innovasjon og utvikling av et bærekraftig energisystem.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 09:23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.