Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

SMART-H: Materialforskning for bedre transport av hydrogengass

Forskningsinfrastrukturen SMART-H skal gjøre oss bedre rustet til å håndtere utfordringene for materialer som blir utsatt for hydrogen og hjelpe oss på veien bort fra et samfunn basert på fossil energi.

SMART-H vil være lokalisert i Trondheim og bestå av tre laboratorier. Laboratoriene skal analysere effekten av hydrogen på metaller, ved hjelp av mekanisk testing i hydrogengass under trykk, på nano-, mikro- og makroskala. Den sentrale forskningsutfordringen er å hindre at metallene skal få dårligere egenskaper på grunn av inntrengning av hydrogenatomer, såkalt hydrogensprøhet. Målet er å bli et ledende, åpent og innovativt miljø innenfor dette forskningsfeltet i Europa.

 Forskningsinfrastrukturen vil muliggjøre mer forskning på materialer både til bedre transport av hydrogen og til bedre bruk av hydrogen. SMART-H ønsker nettopp å være god på å integrere disse to områdene. Kilden til forskningsutfordringene her er nemlig uavhengig av om hydrogengass produseres fra fornybare kilder (vind, solenergi) eller fra naturgass med CCS.

Infrastrukturen vil brukes til å ta for seg forskningsutfordringer knyttet til hydrogensprøhet både når det gjelder valg av materialer og egenskaper til materialer og komponenter over tid. Dette er primært knyttet til transport av hydrogengass, men infrastrukturen kan også brukes til å undersøke materialer som brukes til lagring av hydrogengass eller som er utsatt for hydrogen som et resultat av katodisk beskyttelse. Dette gjelder for eksempel de fleste metalliske strukturene under vann, eksempelvis rørledninger.

Med etableringen av SMART-H vil Norge ikke bare være i en bedre posisjon til å bruke eksisterende rørinfrastruktur for hydrogentransport, men også være mer attraktivt for internasjonalt forskningssamarbeid.

Vi blir også bedre rustet til å håndtere fremtidige utfordringer for materialer som er eksponert for hydrogen, noe som vil hjelpe oss mye i overgangen til "hydrogenøkonomien".

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 06:45 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.