Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

HighEFFLab: Skal gjøre industrien mer energieffektiv

Laboratoriet skal brukes til forskning rettet mot å redusere energibruk og klimagassutslipp i næringslivet. Infrastrukturen har stor betydning for store norske industrigrener.   

Infrastrukturen er knyttet til HighEFF, som er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) rettet inn mot effektiv energibruk i industrien. HighEFF har som mål å forbedre energieffektiviteten i industrien med 20-30 prosent og redusere klimagassutslippene med 10 prosent. Senteret vil arbeide med å gjøre de industrielle prosessene mer energieffektive, samtidig som det utvikles løsninger for optimal utnyttelse av spillvarme.

Infrastrukturen som kalles HighEFFLab, omfatter både oppgradering av eksisterende utstyr og anskaffelse av nytt utstyr. HighEFFLab vil bli den ledende plattformen i Norge for eksperimentell forskning på energieffektivitet i industrien. Laboratoriet skal brukes til å utvikle avanserte komponenter og applikasjoner for å gjøre ulike industrielle prosesser mest mulig energieffektive. Laboratoriet skal legge til rette for forskning for å utvikle avansert teknologi for bruk av overskuddsvarme, gjennom å teste ut ny teknologi for varmefangst og varmegjenvinning.

Teknologien som utvikles i laboratoriet vil være relevant for alle de viktigste industrigrenene i Norge: olje, gass og energi; metall- og materialindustri og næringsmiddel- og kjemisk industri. Forskningen vil skje i tett samarbeid med partnere fra industrien og med ledende internasjonale forskningsmiljøer. Industrien vil også selv kunne prøve ut nye løsninger ved laboratoriet.

Infrastrukturen vil være svært viktig for å kunne drive forskning og innovasjon på høyt internasjonalt nivå innenfor dette området og vil bidra til at Norge blir en attraktiv samarbeidspartner for internasjonal industri og forskning. Infrastrukturen vil også være viktig for forskerutdanning. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2023, 05:06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.