Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

INES: Skal håndtere fremtidens datamengder

Den norske jordsystemmodellen NorESM er høyt anerkjent internasjonalt. Modellen oppgraderes til en brukervennlig klimamodell for klimaforskning. Bedre klimabeskrivelse på høye breddegrader er til stor nytte for forvaltning og næringsliv spesielt i nord.

En jordsystemmodell består av individuelle klimasystem-moduler for hav, atmosfære, land, havis, biogeokjemi mm., som er koblet sammen i en stor numerisk sirkulasjonsmodell. Slik samler modellen store mengder informasjon som er nødvendig for å beskrive dynamikk og endringer i klimaet.

Forskningsprosjektene som anvender NorESM bidrar med kunnskap om hvordan klima og værforhold endrer seg på forskjellige skalaer i tid og rom, både som følge av naturlige klimaprosesser og menneskelige påvirkninger.

En nasjonal klimamodell som NorESM krever kontinuerlig oppgradering for å være state-of-the-art. Samtidig etableres et virtuelt laboratorium som gjør NorESM mer tilgjengelig og brukervennlig som et viktig verktøy for norsk klimaforskning. Norge har en ledende posisjon innenfor klimamodellering, og med etablering av Infrastructure for Norwegian Earth System modelling (INES)  som en nasjonal forskningsinfrastruktur vil det være lettere å beholde denne posisjonen, forutsatt fortsatt satsing på klimasystemforskning i Norge. INES har spesielle fortrinn innen parameterisering av hav-, polare biogeokjemiske prosesser.

Infrastrukturen er avhengig av tilgang til nasjonale tungregningsanlegg og lagringsressurser, og vil også dele data internasjonalt. Dette er viktig både for klimaforskningen i Norge og for internasjonalt forskningssamarbeid.

Modellen vil bidra til bedre klimavarslinger i fremtiden. Spesielt vil mulighet for bedre fremskrivninger av ekstremvær, sesongmessige klimavarsler og bedre lokale og regionale klimaprognoser være av stor nytte for forvaltning og næringsliv, ikke minst i nord og i Arktis der klimaendringene allerede er svært merkbare. NorESM er også en viktig bidragsyter med klimafremskrivninger for IPCCs rapporter.   

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 01:25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.