Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

OceanLab: Selvgående fartøy skal gi innovasjon til sjøs

Et nytt laboratorium skal utvikle selvgående fartøyer over og under vann. Det vil legge grunnlaget for innovasjon i transport-, fiskeri- og havbruksnæringen.

Det skal utvikles et feltlaboratorium for forskning og utvikling av selvgående fartøyer til sjøs – både undervannsfartøy og fartøy som går på overflaten. Infrastrukturen vil bli spesielt viktig for forskning innenfor digitalisering og automatisering, og for å gjøre marine og maritime operasjoner helt selvstyrte. Laboratoriet vil derfor spille en nøkkelrolle for fremtidig bærekraftig og effektiv utnyttelse av havressursene.

De selvgående fartøyene vil danne grunnlag for innovasjon innenfor flere sentrale områder. De skal brukes til å utvikle sjøtransport og til ulike oppdrag under vann og på havbunnen. De vil også få stor betydning for havbruks- og fiskerinæringen og for å overvåke og varsle om det marine miljøet.

Infrastrukturen blir en integrert del av det planlagte Ocean Space Center i Trondheim og vil bli et viktig supplement til flere eksisterende laboratorier. Det vil svare på et behov for ett fullskala laboratorium for forskning og utvikling av marin teknologi og forskning.

Norge har flere sterke forskningsmiljøer innenfor marin og maritim teknologi, og den nye infrastrukturen vil være et viktig bidrag for å opprettholde en sterk internasjonal posisjon innenfor dette området. Infrastrukturen vil være åpen for forskere nasjonalt og internasjonalt. Slik skal det bli et sentralt nav for tverrvitenskapelig innovasjon og teknologiutvikling.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. januar 2023, 15.37 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.