Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

SeaBee: En pionér for dronebaserte servicetjenester langs kysten

Prosjektet SeaBee plasserer Norge i spissen for dronebasert forskning, kartlegging og overvåking av kystområder.

Ved bruk av droner, maskinlæring og skybasert datadelingsteknologi skal SeaBee levere det ypperste innen infrastruktur for forskning på dagens og fremtidens miljøutfordringer i økosystemer langs kysten. Samarbeidsprosjektet skal legge til rette for innhenting av stordata som er nødvendige for forvaltning av økosystem, og samtidig fremme innovasjon, teknologisk utvikling og vekst, som er relevant for drone- og dronebasert industri.

SeaBee vil etablere et nasjonalt senter for dronebaserte servicetjenester til bruk i kyst- og vannforskning, kartlegging og overvåking av naturtyper, fremmede arter, dyresamfunn, vannmasser og giftige alger, samt effekter av menneskeskapt påvirkning. Målet er komplette løsninger for kostnadseffektiv innsamling av data og analyse av kystområdene ved bruk av små og mellomstore ubemannede luftfartøyer (UAV), også kalt droner.

Kombinasjonen av sofistikerte miljøsensorer og droner vil muliggjøre innsamling av data av høy kvalitet i stor skala og gi dataprodukter som vil gagne forsknings- og forvaltningsinnsatsen for sunnere og renere kyst- og havmiljøer. Til forskjell fra tradisjonelle observasjonsmetoder, kan droner effektivt dekke store områder, og sørge for supplerende og for noen formål bedre dataprodukter enn fra satellitter, f.eks. på nøyaktig ønskede tidspunkter og med høy oppløselighet.

SeaBee vil levere skreddersydde dataprodukter via skyløsninger direkte til sluttbrukere, inkludert forskere, forvaltningen, teknologisk industri, studenter og på lengre sikt – samfunnet. Det avanserte verktøyet vil gi viktig informasjon til nasjonale og regionale beslutningstakere og forvaltere når de skal sørge for en bærekraftig utvikling og forvaltning av kystregioner. Informasjonen vil også være nyttig for at Norge skal oppfylle sine forpliktelser til internasjonale konvensjoner som EUs vanndirektiv og FNs bærekraftsmål.

Gjennom å samarbeide med andre virksomheter som utvikler droneteknologi, vil SeaBee stimulere til industriell innovasjon og vekst. Prosjektet vil også gi forskningsmuligheter for studenter gjennom samarbeid og felles aktiviteter med skoler og universiteter og forskningsinstitutter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 00:32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.