Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

ADED: Samler Norge til ett arkeologisk rike

Norge har et rikt kildemateriale fra forhistorisk tid som er attraktivt for nasjonal og internasjonal forskning. Nå skal digitale arkeologiske utgravingsdata samles i en felles infrastruktur med stor betydning for forskning, forvaltning og næringsliv.

Hvert år er det ca. 150 utgravinger i Norge i tillegg til registreringer og mindre undersøkelser i regi av fylkeskommunene. Omfanget av arkeologiske data øker derfor stadig, og universitetsmuseene rundt om i landet har bygd opp omfattende arkiver over arkeologiske funn fra sin region. Det er derfor stort behov for å oppgradere og etablere ny forskningsinfrastruktur for universitetsmiljøenes samlinger. Forskere etterspør i økende grad gode løsninger for å se sammenhenger på tvers av enkeltundersøkelser.

En ny nasjonal infrastruktur vil koble sammen digitale arkeologiske utgravingsdata fra norske universitetsmuseer. Den digitale dokumentasjonen vil bli tilgjengelig for forskere, forvaltning og vanlig publikum gjennom gode nettløsninger der alle kan søke, få oversikt og laste ned de dataene de er interessert i.

Når de digitale utgravingsdataene samles i en felles infrastruktur vil forskere kunne se sammenhenger mellom ulike deler av Norge og med forskningsfunn fra andre land de ikke har hatt muligheter til tidligere. Norge har rikt kildemateriale fra forhistorisk tid og når dette kan sees i sammenheng vil det åpne seg nye muligheter for internasjonalt forskningssamarbeid.

Infrastrukturen vil derfor ha bred nasjonal og internasjonal interesse for fagmiljøene i arkeologi og historie. Men infrastrukturen har også stor betydning for universitetsmuseene, for lokal, regional og nasjonal kulturminneforvaltning, og for kulturnæringer, opplevelsesindustri og reiseliv. Ikke minst vil prosjektet gi bedre tilgang til viktig informasjon og utgravningsdata i forbindelse med veiutbygging og andre større utbyggingsprosjekter, både i privat og offentlig regi. Slik vil den bidra til mer effektiv behandling av byggesaker.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 00:38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.