Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

NAPI: Proteinanalyser vil styrke forskning og innovasjon i livsvitenskap

En nasjonal infrastruktur for proteinanalyser vil få stor betydning for biomedisinsk forskning i Norge. Den vil også være viktig for næringsliv innenfor mat og havbruk. 

I proteomikk studerer man et stort antall proteiner samtidig. Proteiner er genenes produkter, og studier av proteomet spiller en viktig rolle i biomedisinsk forskning for å forklare sykdomsmekanismer og utvikle nye medisiner. Analyse av proteomet inngår også som en viktig del av avansert bioteknologisk forskning på planter, dyr og mikrober.

Network of Advanced Proteomics Infrastructure (NAPI) er en nasjonal teknologisk og vitenskapelig infrastruktur for forskning innenfor proteomikk. NAPI vil utvide kapasiteten og muligheten for avansert proteomikk i Norge gjennom en oppgradering til neste generasjon massespektrometri-instrumenter. Disse avanserte instrumentene vil gjøre det mulig å karakterisere proteomer raskere og mer presist enn tidligere.

NAPI blir koordinert fra Universitetet i Oslo og har deltakere fra universitetene i Bergen, Trondheim, Tromsø og Ås. Teknologien blir lokalisert på ulike steder, men alle deltakerne vil få tilgang til alle instrumentene. Til sammen vil infrastrukturen dekke alle hovedområder innenfor proteomikk. NAPI vil også spille en viktig rolle i opplæringen av neste generasjon forskere innenfor livsvitenskap.

Proteinanalyser er fundamental for all livsvitenskapelig forskning og innovasjon. Forskningen gir grunnlag for utvikling innenfor medisinsk diagnostikk, behandling og forebygging. Den vil også ha betydning for landbruk, mat og havbruk og for bruk av enzymer i industrielle prosesser.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mars 2023, 21.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.