Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Arctic ABC Development: Observatorium under isen i Arktis

Arctic ABC Development vil lage et observatorium i Arktis for å studere økosystemer under isen og hvordan klimaendringer påvirker dem.

Prosjektet har utviklet den nødvendige teknologien og er nå i en testfase av selvgående forskningsplattformer som blir frosset fast i drivisen i polhavet. Oppe på isen ligger en flytebøye som inneholder teknologi både for lagring og sending av data. På undersiden er det festet instrumenter. Fire forskjellige bøyer, samt en værstasjon utvikles med ulike sett av fysiske og biologiske sensorer.  Data fra tre av plattformene blir sendt via satellittkommunikasjon tilbake til land, og er dermed tilgjengelig i sanntid. Data fra de to siste vil være tilgjengelig via opplasting over bredbåndsradio.

Sammen med blant annet Tromsø Forskningsstiftelse utvikler Arctic ABC Development opptil seks sett med plattformer som kan brukes både i fast- og drivis.  Infrastrukturen skal gi kunnskap om økosystemer under isen, hvordan isen driver og hvilke effekter issmeltingen har på økosystemer. Det kan for eksempel være endringer i sammensetningen og forekomsten av arter under isen som en følge av endringer i istykkelsen. Det vil genereres store mengder data. Prosjektet samarbeider med SIOS i forhold til lagring av data.

Prosjektet er risikofylt, siden forskningsplattformene skal fungere under svært tøffe forhold og uten tilgang på vedlikehold.  Den største risikoen er at måleinstrumenter forsvinner fordi isen bryter løs, men flytebøyen over isen vil gjøre at forskningsplattformen holder seg flytende selv om isen smelter eller brytes i stykker. Sikring av data er viktig i prosjektet. Det legges vekt på å oppgradere muligheten for overføring av data i sanntid også fra de plattformene som i dag produserer for mye data til at de kan sendes via satellitt.

Både biologer, ingeniører og dataeksperter er involvert i prosjektet. Utstyret utvikles ved NTNU i samarbeid med utenlandske partnere og gjøre det mulig å samle inn data under isen gjennom hele året, også i mørketiden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mars 2023, 23.02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.