Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

ZEB Lab: Null utslipp fra bygninger

Et testbygg og et laboratorium for nullutslippsforskning vil gi verdifull kunnskap om energieffektive bygg i en av landets største næringer.

Bygningsmassen – boliger, kontorbygg og industribygninger – står for nesten 40 prosent av energibruken i de fleste vestlige land. Energieffektivisering av bygninger er blant de mest lønnsomme måtene å redusere klimagassutslipp på. NTNU er sammen med SINTEF, i ferd med å bygge en fullskala infrastruktur for å teste ut materialer og løsninger til fremtidens nullutslippshus. I det avanserte laboratoriet kan forskere og bedrifter teste nye konstruksjoner i stor skala. Laboratoriet gir Norge en unik posisjon i Europa.

Nullutslippshus skal produsere mer energi enn de bruker, i regnestykket legges inn energi som går med til bygging, drift og avhending av bygget. Bygningene er utstyrt med høyteknologisk utstyr for å samle inn og konvertere energi, som solcelle- og solvarmepaneler. I tillegg til egen energiproduksjon, må byggene være godt isolert, ha god lufttetthet, svært lavt varmetap, effektiv belysning og ventilasjon.

Infrastrukturen består av et testbygg i fullskala – et kontorbygg i ordinær drift, som samtidig er et laboratorium for forskerne. Bygningen skal brukes til kontorer og undervisningslokaler, samtidig som forskerne tester ulike sider ved bygningen og forsker på energieffektiviseringstiltak. Testbygget er konstruert slik at deler av fasadene og de tekniske installasjonene kan skiftes ut eller endres.

Infrastrukturen vil inngå som en del av eksisterende laboratorier ved NTNU og SINTEF, som blant annet omfatter en Living Lab (enebolig) og Test Cell (for testing av materialer). Den planlagte infrastrukturen vil være nært knyttet til FME-et Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) som startet opp i 2017 og SFI-et Klima 2050.  Infrastrukturen vil i tillegg være viktig i en rekke forskningsprosjekter og gir også næringslivet mulighet for å teste ut nye løsninger.

Infrastrukturen vil ferdigstilles i 2020, men har allerede vært sentral i forskning og undervisning på området.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 02:09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.