Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

MANULAB: Laboratorium for å omstille næringslivet

Akademi og industri har gått sammen for å utvikle et laboratorium for avansert vareproduksjon. Det skal fremme omstilling i norsk næringsliv og digitalisering i bransjer som olje og gass, havbruk, maritim og vare- og tjenesteproduksjon.

Infrastrukturen vil legge til rette for forskning på grunnleggende teknologi og produksjonsprosesser, så vel som vareproduksjonssystemer og organisering. For næringslivet kan tilgang til kompetanse og utstyr være en utfordring. Gjennom dette laboratoriet får små, mellomstore og store bedrifter mulighet til å teste utstyr og bygge kompetanse i samarbeid med forskningsmiljøer. Målet er at dette skal legge grunnlag for etablering av nye bedrifter og gi flere arbeidsplasser i industrien lokalt, regionalt og nasjonalt.

Infrastrukturen skal plasseres i Gjøvik, Oslo, Trondheim og Ålesund, med NTNU Gjøvik som nav. Det blir utstyr på alle stedene, men disse skal knyttes sammen slik at det fungerer som et felles virtuelt laboratorium. Det skal gjøres med kameraer, sensorer og såkalt Internett of Things-funksjonalitet. En forsker skal i prinsippet kunne gjøre forsøk på utstyr som er ved Gjøvik eller et av de andre stedene fra hvor som helst i verden. Dette vil bidra til å knytte forskningsmiljøene tettere sammen.

Infrastrukturen vil ha oppdatert teknologi for å fremme digitalisering av produksjonsprosesser. Ett eksempel er såkalt digital tvilling som overvåker produksjonsprosessene digitalt parallelt med den ordinære produksjonen. Ett annet er 3D-metallprinting der man kan forme produksjonsdeler uten begrensninger i designfasen. Dette åpner for lokal produksjon med lite overskuddsmateriale.

Det er nær sammenheng mellom denne infrastrukturen og det nye katapultsenteret Norwegian Manufacturing Technology Center ved Sintef Raufoss. Laboratoriet skal drive grunnleggende forskning på vareproduksjon av høy kvalitet, og så skal resultatene herfra bringes videre inn i testsenteret til katapulten. Slik vil man dekke hele kjeden fra grunnforskning til industrielle innovasjoner på en raskere og bedre måte.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 02:52 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.