Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

MiMaC: Infrastruktur for hele verdikjeden fra mineraler til materialer

Infrastrukturen skal brukes i forskning på mineraler, metaller og avanserte materialer. Ved å se disse områdene under ett åpnes det store muligheter for tverrfaglig forskning og industriutvikling.

Det er et næringspolitisk mål å utnytte nasjonale mineralressurser i større grad. Potensialet for innovasjon i mineral- og metallurgiindustrien er stor i Norge. Men industrien står overfor store utfordringer i utnyttelsen av mineraler som krever mer komplekse metoder for å kunne utvinnes. For å vurdere om ressurser er drivverdige for industrien er det av stor betydning å ha nasjonal kompetanse og kunne bygge på sterke nasjonale forskningsmiljøer.

Med MiMaC etableres det en infrastruktur som skal karakterisere strukturer og kjemiske egenskaper hos mineraler, metaller og avanserte nanomaterialer. Laboratoriet skal kunne gjøre karakterisering i 1-3 dimensjoner, fra atom- til mikrometerskala, og ned til ppb-nivå høysensitiv kjemisk analyse. Laboratoriet vil danne grunnlag for internasjonalt ledende forskning innenfor materialkarakterisering og produksjon av silisium og aluminium. MiMaC vil bygge videre på eksisterende laboratorier ved NTNU, SINTEF og Norges geologiske undersøkelser.

Ved å se hele verdikjeden fra mineraler til materialer under ett åpnes det for nye muligheter for tverrfaglig forskning. Laboratoriet vil derfor styrke grunnleggende og anvendt forskning innen for mineraler og materialer. Dette vil ha stor betydning for innovasjon i mineral- og metallindustrien i Norge. MiMaC vil også styrke forskningen på nanomaterialer og andre avanserte materialer i Norge.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 09:56 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.