Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

NBioC: I spissen for overgang til grønn bioøkonomi

Ny infrastruktur for bioprosessering vil spille en viktig rolle i overgangen til grønn bioøkonomi. Bioavfall og biogass skal gi grunnlag for nye næringer.

Infrastrukturen vil bli en moderne nasjonal infrastruktur for fermenteringsprosesser. I disse prosessene omdanner alger, gjær og bakterier bioressurser til forskjellige nyttige formål som f. eks. mat, fôr, kjemikalier og biodrivstoff.

Infrastrukturen gjør det mulig å videreutvikle den viktige forskningen innenfor gassfermentering i Norge. Slik kan man produsere biomasse på en måte som bidrar til å løse klimautfordringene uten at dette konkurrerer med matproduksjon. Ny teknologi vil gjøre det mulig å utnytte de rike ressursene innenfor både biomasse og biogass i Norge.

Infrastrukturen skal støtte opp under forskning på fermentering, og bli et nasjonalt kompetansesenter for forskning og utvikling, pilotering og oppskalering. Senteret bygger videre på eksisterende infrastruktur ved forskningsinstitusjoner innenfor feltet og vil bli viktig både for forskningsmiljøene og for næringsutvikling innenfor bioøkonomien.

Ved senteret vil man kunne teste ut piloter og oppskalere til industriell virksomhet. Senteret vil derfor spille en nøkkelrolle for å følge opp nasjonale og internasjonale strategier for en overgang til grønn bioøkonomi.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 00:55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.