Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

HydroCen: Viktig posisjonering innen vannkraftforskning

Norsk vannkraft blir viktig i et marked for fornybar energi i Europa. En oppgradert infrastruktur vil være svært attraktiv for norsk og internasjonal forskning og styrke Norges posisjon som verdensledende på feltet.

Norsk forskningssenter for vannkraftteknologi (HydroCen) ved NTNU skal oppgradere Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet for å gjøre det egnet for forskning på fremtidens vannkraftteknologi. Disse to laboratoriene skal også lenkes med infrastruktur hvor det forskes på smartgrids, generatorer, materialstyrke, geologi og atferd hos fisk.

Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet ble bygget i henholdsvis 1917 og 1958, og trenger begge en oppgradering for å møte fremtidens krav til forskningsinfrastruktur.

Vannkraftlaboratoriet sikter mot å oppgradere det eksisterende lavtrykkssystemet og legge til rette for å bygge et nytt høytrykkssystem for fremtidig forskning på turbiner. I tillegg vil laboratoriet bli knyttet til eksisterende smartgrids-, generatorforskning og mekanisk/ material testfasiliteter. Disse fasilitetene vil også bli oppgraderte for å møte fremtidige behov for forskning innen vannkraftteknologi.

Vassdragslaboratoriet vil få flere nye vannrenner og en oppgradering av rørsystemer og måleinstrumenter slik at den er egnet for moderne målemetoder og fremtidig eksperimentell forskning.  Vassdragslaboratoriet vil kobles sammen med Geologiske og bergmekaniske laboratorier ved NTNU og bli utstyrt for forskning på levende fisk sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Det er avgjørende for Norge som vannkraftnasjon at den norske vannkraftindustrien er i stand til å opprettholde sin forskning og utdannelse innen vannkraftteknologi. Overgangen til fornybar energi i alle norske sektorer krever en vannkraftindustri som er bærekraftig og som kan hente frem nødvendig innovasjon innen vannkraft. HydroCen-laboratoriene vil være en viktig del av fremtidens forskning og gi norske forskere nødvendige verktøy for å møte hovedmålet for den nasjonale strategien Energi21.

Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet vil fungere som en nøkkel-infrastruktur for å vedlikeholde og styrke den norske vannkraftsektoren internasjonalt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. februar 2023, 06.38 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.