Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

LoVe: Havobservatoriet skal tjene mange formål

Et nettverk av undervannssensorer i et høyteknologisk havobservatorium samler kontinuerlig sanntidsinformasjon i havområdet utenfor Vesterålen og Lofoten. Her overvåkes prosessene som blander varmt, næringsrikt atlanterhavsvann med den norske kyststrømmen og danner grunnlaget for et mylder av plankton, koraller, fisk, sjøfugl og sjøpattedyr.

Lofoten-Vesterålen havobservatorium (LoVe) består av en seks mil lang fiber- og strømførende kabel som strekker seg over hele kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen. Tilkoblet kabelen, fra grunt vann og helt ned til 1500 meters dyp, skal fem høyteknologiske sensor-plattformer utplasseres. En sjette plattform skal plasseres helt nede på 2500 meters dyp der sensordata skal sendes trådløst via undervannsmodem til kabelen. De to dypeste plattformene skal i tillegg ha mange sensorer koblet i strenger oppover i vannsøylen. Over tid skal andre observasjonsenheter også tilkobles infrastrukturen.

Hver sensorplattform vil bli utstyrt med ekkolodd som måler biologisk aktivitet helt opp til overflaten, strømmålere som registrerer hvordan vannmassene beveger seg, kamerasystem for nære visuelle observasjoner på bunnen, undervannsmikrofoner, salt- og temperaturmålere og andre klassiske sensorer som brukes når man skal observere havet.

Havobservatoriet samler kontinuerlig informasjon som sendes direkte til datamaskiner på landstasjonen, og derfra videre til Nasjonalt Marint Data Center hvor alt innsamlet data vil bli tilgjengeliggjort gjennom LoVes dataportaler.

Revolusjonen ligger i å ta steget ned i dypet og etablere en permanent overvåkning hvor data strømmes til land i sanntid. Gjennom å synkronisere alle sensorene vil man få et helhetlig bilde av havmiljøet.

Kabelen og ledige tilkoblingspunkter gjør det også mulig å teste ut ny undervannsteknologi. Forskningsinstitutter og industri inviteres til å ta infrastrukturen i bruk for uttesting av ny teknologi og metodikk i et ekte havmiljø.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 02:02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.