Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Goldschmidt-laboratoriet: Bidrag til geofaglige forskningsmiljøer i verdensklasse

Goldschmidt-laboratoriet vil gjennom høyoppløselige geokjemiske analyser bidra til å opprettholde Norge i den internasjonale geofaglige forskningsfronten.

Goldschmidt-laboratoriet vil bygge videre på eksisterende geofaglige laboratorier ved Universitetet i Oslo (UiO) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Prosjektet innebærer en bedre koordinering av både grunnforskning og anvendt forskning innenfor geofag gjennom samarbeid om infrastrukturen mellom UiO, NGU og Universitetet i Bergen.

Infrastrukturen står sentralt i partnernes strategiske planer og vil gi data som er avgjørende for både forskningsprosjekter og geologisk kartlegging innenfor et bredt spekter av geofaglige disipliner. Høyoppløselige geokjemiske analyser av stein og mineraler vil blant annet bidra til:

  • kalibrering av den geologiske tidsskalaen og økt kunnskap om sammenhenger mellom vulkanske hendelser, klimaendringer og masseutryddelser
  • mer nøyaktig datering og dermed økt forståelse av forholdsvis raske (<100.000 år) geologiske prosesser (tektoniske, magmatiske, metamorfe og malmdannende prosesser, samt koblingen mellom dem)
  • økt kunnskap om naturlige karbonutslipp- og karbonlagringsprosesser over geologisk tidsskala

NGU vil ha stor nytte av Goldschmidt-laboratoriet til sin anvendte forskning med kartlegging og vurdering av egenskapene til mineralressurser i Norge. Videre vil innsamling av geologiske data av høy kvalitet bidra til økt kunnskap om dannelsen av jordskorpen, den tektoniske utviklingen av fjellandskap, malmavleiringer og dannelsen av mineralforekomster.

Etablering av Goldschmidt-laboratoriet vil gi infrastrukturen som er nødvendig for å fortsette utviklingen av norsk geovitenskap på et høyt internasjonalt nivå. Laboratoriet vil også bidra til å gjøre norske forskere attraktive samarbeidspartnere for internasjonale forskningsprosjekter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 08:13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.