Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

FoodPilotPlant: Skal gi trygg og effektiv matproduksjon

Forskningsanleggene for matproduksjon NMBU, Campus Ås, vil få stor betydning for innovasjon og forskningsvirksomhet i næringsmiddelindustrien.

Næringen er den nest største industrien i Norge, med mange små og mellomstore bedrifter. Disse er avhengige av nasjonal forsknings- og utviklingskompetanse for å være innovative og konkurransedyktige.

Forskning på trygg mat, smak og aroma, råvarer, resepter, prosesser, produksjonsmetoder og emballasje har derfor stor strategisk betydning for Norge.

Videreutvikling

Forskningsanleggene fikk infrastrukturmidler fra Forskningsrådet første gang  fra 2011–2014 og har nå fått støtte til videreutvikling, fase 2. Målet for FoodPilotPlant Norway er å oppfylle fremtidige behov for utmerket forskning, utdanning og innovative løsninger innenfor matproduksjon.

Det eksisterende pilotanlegget for matproduksjon på Campus Ås skal oppdateres og videreutvikles med toppmoderne utstyr for utvikling av næringsmiddelprosesser, forskning og utdanning innenfor matvitenskap.

Forskningsanleggene

I fase 1 ble noen eksisterende pilothaller oppgradert: Meieri, kjøtthall, vegetabilhall, cerealhall (vegetabilhall og cerealhall er siden slått sammen) og emballasjehall. I Fase 1 ble det også bygget bioraffineri, bryggeri og patogen pilot plant (pilotanlegg).

I fase 2 blir fiskehallen ved Nofima lagt inn i prosjektet og slås sammen med et nytt fiskefjøs (landbasert oppdrettsanlegg) ved NMBU.

Fase II omfatter følgende pilothaller:

  • Planteprosessering
  • Meieri
  • Bryggeri
  • Kjøttprosessering
  • Fiskeprosessering (både fiskefjøs, fiskeslakteri og prosesseringsanlegg)
  • Bioraffineri
  • Pakkehall
  • Patogen prosesshall

Trygg og effektiv matproduksjon

Forskningsanleggene retter seg mot hele produksjonskjeden – fra råvarer til ferdig emballert produkt– og skal sørge for trygg og effektiv matproduksjon. Fasilitetene skal ivareta industriens og forbrukernes behov for nye, innovative og bedre markedstilpassede produkter. Blant annet er nye miljø- og klimakrav vesentlig når det kommer til forskning og innovasjon innenfor mat- og næringsmiddelområdet. Fase 2 av dette infrastrukturprosjektet innrettes i henhold tildet grønne skiftet.

I prosjektets første fase åpnet en patogen prosesshall med støtte av infrastrukturmidlene fra Forskningsrådet. Dette er den første høysikkerhetsfasiliteten i Europa hvor man kan tilsette mikroorganismer av fareklasse 3 til mat og teste ut overlevelse og vekst av patogene bakterier i mat og produksjonsmiljøer under realistiske produksjonsbetingelser.

Forsøksfasilitetene bidrar til trygg og bærekraftig matproduksjon og økt produktkvalitet, bærekraftige emballeringsløsninger, det vil si emballasjeløsninger som er optimale med hensyn til holdbarhet, kvalitet og miljø; og bedre utnyttelse av bioressurser med hensikt å fremme verdiskaping, mer innovasjon og effektiv og bærekraftig utnyttelse av biologiske ressurser.

Motor for innovasjon

Infrastrukturprosjektet «Fasilitetene med pilotanlegg for matprosessering på Campus Ås» — eller "Forskningsfabrikkene for mat på Ås", som det også kalles – har ambisjoner om å være en motor for innovasjon innenfor mat, bioteknologi, emballasje, miljø, helse og fôr, og bidra til sunn, trygg og effektiv matproduksjon av god kvalitet. NMBU og NOFIMA har med prosjektet en ambisjon om å bli nasjonalt og internasjonalt ledende på forskning og innovasjon innenfor feltet, og at anleggene kan få nasjonal betydning som tverrfaglig møtested mellom fagkunnskap og forskningsresultater, forskning og næringsliv, vitenskap og forbrukere.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 09:16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.