Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Microdata.no: Enklere og bedre tilgang til registerdata

Norske og utenlandske forskere innenfor samfunnsvitenskap, medisin og helse, miljø- og kulturforskning får nå bedre tilgang til norske statistiske registerdata. De norske dataene står i særklasse internasjonalt.

Infrastrukturen er en videreføring og videreutvikling av prosjektet Remote Access Infrastructure for Register Data (RAIRD), som fikk bevilgning i 2011. Målet er å tilrettelegge registerdata for samfunnsvitenskapelig forskning innenfor temaer som befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd. Microdata.no vil bidra til forskning som vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger på en rekke viktige samfunnsområder.

Registerdata er data som baserer seg på opplysninger om den norske befolkningen i ulike registre. Datatilfanget i microdata.no kommer fra fem sentrale statistiske registre som vedlikeholdes av SSB (Kreftregisteret er med som pilotpartner). Dataene er sensitive og har hittil bare vært tilgjengelige for forskningsformål gjennom tidkrevende byråkratiske ordninger. Nå blir i praksis alle data i microdata.no tilgjengelig for forskere.

Microdata.no er en felles infrastruktur som sørger for teknologisk tilrettelegging, verktøy for analyse og administrative rutiner for å forvalte og formidle registerdata. Samtidig sikrer infrastrukturen nødvendig konfidensialitet slik at forskere ikke lenger skal behøve å søke Datatilsynet, de forskningsetiske komiteene og de ulike dataeierne om å bruke dataene. Microdata.no skal være et brukervennlig og kostnadseffektivt verktøy, som vil lette forskernes arbeid med å få tak i og analysere disse dataene.

Microdata.no er en nyvinning for den empiriske samfunnsforskningen. Eksisterende data vil kunne utnyttes langt bedre og mer effektivt enn i dag. Infrastrukturen har vært etterspurt av forskerne i mange år, og med denne løsningen blir adgangen til registerdata enklere for mange forskere.

Norge har i internasjonal sammenheng svært gode registerdata. Microdata.no vil gi flere tusen norske og utenlandske forskere bred tilgang til de norske dataene og stimulere til internasjonal forskning. Verktøyet vil dermed også bidra til forskningssamarbeid mellom land.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. februar 2023, 03.51 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.