Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

NorSOOP: Bruker rutefartøy for å få kunnskap om endringer i havet

Rutefartøy og andre skip skal brukes til å samle inn data fra hav og atmosfære som man ikke kan samle inn på andre måter. Det vil ha stor betydning for marin forskning, forvaltning og næringsliv.

I dag er det plassert overvåkingssystemer for å samle inn data på fire rutegående skip i Norge. Med denne infrastrukturen vil tre nye skip tas i bruk til å overvåke økosystemer i havet. Prosjektet er en del av et globalt nettverk av slike målesystemer. Til sammen vil skipene dekke store områder over lang tid og gi tilgang til data som man ikke hadde kunnet samlet inn på andre måter.

Infrastrukturen vil i tillegg til de faste skipene ha en løsning som gjør at man kan bruke fiskeflåten, forskningsfartøy og ubemannete autonome skip til å samle inn data. Infrastrukturen består av et såkalt "Ferry Box"- system med avanserte biologiske og kjemiske sensorer og fleksible laboratoriefasiliteter. Den har også atmosfæriske og meteorologiske sensorer slik at man kan studere interaksjonen mellom hav og atmosfære. Det nasjonale nettverket inngår i et europeisk nettverk av Ferry Box-systemer.

Dataene vil bli samlet inn på de samme strekningene gjennom hele året, og over flere år, og vil derfor gi veldig gode signaler om endringer i havet. Datamengden vil øke betydelig, og det vil gi bedre innsikt i tilstanden til og endringer i marine økosystemer for forskere innenfor havforskning og atmosfærisk forskning nasjonalt og internasjonalt.  Slik vil man få bedre muligheter til å kunne forutsi utviklingen. Infrastrukturen har derfor stor betydning for den nasjonale og internasjonale forvaltningen av havområdene og næringslivet innenfor akvakultur og maritime næringer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 01:22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.