Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

NORBRAIN: Bedre utstyr for hjerneforskning

En nasjonal utstyrspark med høyteknologisk utstyr for hjerneforskning skal gjøre Norge til et tyngdepunkt for europeisk hjerneforskning. Tilsvarende utstyr finnes i dag bare ved noen få eliteuniversitet i utlandet.

Norwegian Brain Initiative (NORBRAIN): a Large-scale Infrastructure for 21st Century Neuroscience

Infrastrukturen består av avansert elektrofysiologisk utstyr og høyoppløselige mikroskoper og andre bildedannende teknologier som brukes for å finne ut av hvordan celler og molekyler i hjernen fungerer og virker sammen under atferd. Utstyret vil sette forskerne i stand til å samle store mengder data med høy oppløsning, og de kan studere hjerneprosesser under atferd med hittil uovertruffet presisjon.

NORBRAIN har flere faser. Fase 1 ble etablert i 2011–2012, med fokus på anskaffelse av teknologi for basal nevrobiologisk forskning. Det ble satt opp komplementære infrastrukturer ved Universitetet i Oslo (UiO) og NTNU. Kjernefasiliteter for molekylær nevrobiologi ble etablert ved UiO, mens NTNU satte opp fasiliteter for avansert elektrofysiologi og mikroskopi i store cellepopulasjoner under atferd i frittgående dyr. Fase 2 ble satt i gang i 2015, med en målsetning om å knytte grunnforskningen i fase 1 til human og klinisk forskning. Primærinvesteringen i fase 2 er en 7T MRI-skanner, som vil gjøre det mulig å undersøke hjerneaktivitet med en oppløsning nærmere den prosesser studeres med i laboratoriedyr. 7T-skanneren vil sammen med investeringene i fase 1 sørge for full vertikal integrering i prosjektet, fra molekylære og cellulære analyser i enkle modellsystemer til studier av hjernefunksjon i tenkende, levende mennesker. NORBRAIN fase 3 starter opp i 2020. Denne fasen vil kombinere oppgradering av utdatert basalnevrobiologisk utstyr fra fase 1 med anskaffelse og utvikling av neste generasjons nevroteknologi for høyoppløsnings molekylærbiologisk avbildning samt nytt utstyr for registrering og høyhastighets-bildedannelse fra veldig store populasjoner av nerveceller i cortex. Forskere ved infrastrukturen vil delta i utvikling og beta-testing av slikt utstyr, som vil være helt i den internasjonale forskningsfronten. Mens fase 1 og 2 har UiO og NTNU som hovedpartnere, vil fase 3 inkludere Universitetet i Bergen.

NORBRAIN vil gi Norge tilgang til siste-generasjons vitenskapelig utstyr og muliggjøre samarbeid med de beste internasjonale miljøene. Prosjektet er et nasjonalt samarbeid og er åpent for brukere fra forskergrupper over hele landet. Forskernettverket har som mål å fremme grunnleggende forskning på hjernen samt å bringe resultater fra forskningen inn i en klinisk sammenheng. Den nye investeringen i 2015 (fase 2) er et skritt i denne retningen. Å identifisere tidlige biomarkører ved nevrodegenerative sykdommer, som Alzheimer, er et prioritert område i denne satsingen.

Nevrovitenskap er et område der Norge har markert seg som ledende internasjonalt. Det er svært sterke forskningsmiljøer, som allerede driver forskning i verdensklasse, som står bak prosjektet. Samarbeidet om infrastrukturen er et langt skritt på veien mot en nasjonal organisering av nevrovitenskapelig forskning.