Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Under etablering/i drift

Veikartprosjektene som er under etablering eller i drift, er forskningsinfrastrukturer som er avgjørende for å nå nasjonale målsettinger for forskningspolitikken. Prosjektene har enten mottatt finansering fra Forskningsrådet på grunnlag av utlysninger til og med 2018, eller gjennom politiske beslutninger utenfor den åpne konkurransearenaen i Forskningsrådet.