Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Under etablering/i drift

Veikartprosjektene som er under etablering eller i drift, er forskningsinfrastrukturer som er avgjørende for å nå nasjonale målsettinger for forskningspolitikken. Prosjektene har enten mottatt finansering fra Forskningsrådet på grunnlag av utlysninger til og med 2018, eller gjennom politiske beslutninger utenfor den åpne konkurransearenaen i Forskningsrådet.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2023, 04:49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.