Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Troll: Nettverk for antarktiske miljøobservasjoner gir norsk polarforskning et løft

Troll Observing Network er en omfattende forskningsinfrastruktur som skal ta for seg globale utfordringer innenfor en rekke viktige fagområder som er sentrale for antarktisforskningen. Målet er å utnytte den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis effektivt og å styrke Norges rolle som polarnasjon.

Troll Observing Network vil være lokalisert tilknyttet helårsstasjonen Troll i Dronning Maud Land. Den vil bli svært viktig for den globale forskningsinnsatsen i denne delen av Antarktis. Nettverket vil tiltrekke seg mange forskningspartnere til stasjonen og også øke det internasjonale samarbeidet. Utnyttelsen av den norske forskningsstasjonen i Antarktis vil også komme styrket ut.

Forskningsinfrastrukturen består av nøye utvalgte instrumenter egnet for studier og overvåking av atmosfæren, ionosfæren, for seismologi, is-luft-sjø-interaksjoner og for økosystemkomponenter. Målet er å kunne bidra til å fylle det store "datagapet" innenfor antarktiske miljøobservasjoner, spesielt fra denne delen av Antarktis.

Partnerne i nettverket ønsker å gi svar på viktige spørsmål knyttet til f.eks. miljø- og klimaendringer, atmosfæredynamikk, romværeffekter, robustheten på kommunikasjonsnettverk, kvaliteten på vær- og klimamodeller og virkningene av globale endringer på marine og marintilknyttede økosystemer.

De nye instrumentene vil komplettere den eksisterende infrastrukturen ved og rundt Troll forskningsstasjon og vil bidra til en mer komplett og moderne fasilitet. En styrking av den felles innsatsen vil også gjøre logistikken enklere og sikre best mulig bruk av forskningsstasjonen. 

I tillegg til åpen tilgang til lange klima- og miljøtidsserier gir infrastrukturen tilgang til flere fysiske forskningsplattformer, som for eksempel state-of-the-art droneservice og biologisk lab-container. Slike plattformer vil få fram helt ny og tverrfaglig bruk av stasjonen for både eksisterende og nye brukere. Alle partnerne som er involverte i prosjektet, kommer i tillegg til å ta med seg både eksisterende nettverk og sin gode erfaring fra tidligere arbeid i Antarktis.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 00:29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.