Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Støtteverdig

For å veilede offentlige og private finansiører av forskningsinfrastruktur inneholder veikartet prosjekter som er grundig utredet og kvalitetssikret av Forskningsrådet og anses som støtteverdige, men som helt eller delvis mangler finansiering 

For å oppnå finansiering fra Forskningsrådet må støtteverdige prosjekter levere ny søknad når Forskningsrådet lyser ut midler til forskningsinfrastrukturog konkurrere på lik linje med nye prosjektforslag. De til enhver tid beste og strategisk viktigprosjektene blir prioritert ved tildeling av midler. Slik tar Forskningsrådet hensyn til nye behov og politiske prioriteringer som måtte oppstå i tiden mellom utlysninger. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 02:00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.