Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

ESS Lund: Verdens kraftigste nøytronmikroskop

European Spallation Source (ESS Lund) blir et gigantisk forskningsanlegg med verdens sterkeste «nøytronkanon» plassert i Lund i Sverige. Investeringen innebærer et stort løft for forskningen i Europa.

Nøytronkilden ved ESS blir den mest kraftige i verden. Forskjellen fra dagens nøytronkilder blir som å observere gjenstander med blits i forhold til stearinlys.

Nøytronstråler brukes til å «gjennomlyse» materialer for å finne og studere nanostrukturen, dynamikken og virkemåten til faste materialer, væsker og biologiske materialer.

ESS vil starte opp i 2023 og tilby regulær brukertilgang på 15 instrumenter i løpet av 2025. Anlegget vil betjene ca. 5000 brukere, ha om lag 450 ansatte i driftsfasen. Infrastrukturen ligger i Lund med Sverige som vertskapsland og Danmark som co-vertskap. Sverige har bygget en kraftig ny kilde for synkrotronstråling, MAX IV, ved siden av ESS. Framtidige brukere vil derfor få tilgang til to fasiliteter som tilbyr komplementære metoder for materialstudier. I Norge ble IFE tildelt midler til å fornye instrumenteringen ved JEEP II reaktoren på Kjeller. Reaktoren er nå stengt og skal dekommisjoneres. Det arbeides nå med å finne nye løsninger for norske brukere av nøytronkilder og styrke de norske forskningsmiljøenes kompetanse på bruk av nøytronstråling for å muliggjøre norske forskeres framtidige utnyttelse av ESS i Lund.

ESS vil bidra til å gi europeiske forskere de beste mulighetene til å kunne konkurrere med amerikanske og japanske forskere. ESS blir en multivitenskapelig fasilitet og åpner nye muligheter innenfor forskningsfelt som kjemi, nano- og energiteknologi, miljøteknologi, mat, biovitenskap, medisin og farmasi, IT, materialer, ingeniørvitenskap og arkeologi. Materialteknologi vil blant annet ha stor betydning for å møte de globale klimautfordringene.

Bruk av nøytronstråling i material- og energiforskning har lange tradisjoner i Norge. Det er aktive nøytron-brukermiljøer ved bl.a. IFE, UiO, UiB og NTNU. Også norsk industri innenfor aluminium, silisium og polymerer vil kunne nyttiggjøre seg mulighetene som åpnes gjennom deltagelsen i ESS.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 00:33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.