Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

LHC/CERN: Norge med i stor CERN-oppgradering

Norge skal delta i oppgraderingen av infrastrukturen ved CERN som ble brukt i oppdagelsen av Higgs bosonet. Mye av utviklingsarbeidet vil foregå i Norge og vil ha stor betydning for norske forskningsmiljøer.

Norge har deltatt i CERN-samarbeidet siden etableringen i 1954, og har i dag bred og aktiv deltakelse av forskningsgrupper ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

The Large Hadron Collider (LHC) ved CERN er verdens største og kraftigste partikkelakselerator og ble brukt i oppdagelsen av Higgs Bosonet i 2012. Mellom 2017 og 2035 skal denne partikkelakseleratoren oppgraderes slik at den vil kunne akselerere partikler til enda høyere energier enn i dag og få høyere luminositet. Kollisjonen vil derfor bli kraftigere og det vil bli mange flere sammenstøt per sekund.

Dette vil bidra til ny innsikt i fysikken og kanskje helt nye oppdagelser. Den oppgraderte versjonen heter HL-LHC (High Luminosity Large Hadron Collider) og forskningsinfrastrukturen har status som Landmark i ESFRIs veikart for 2016.

Norge skal delta i oppgraderingen av partikkeldetektorene Atlas og Alice som måler hva som skjer når partikler kolliderer. De må nå kunne detektere høyere energier enn før og må tåle å bli utsatt for høyere stråling uten å ødelegges. Datamengdene som produseres blir enorme og trenger en bedre e-Infrastruktur for å lagre og tolke dataene. Selve infrastrukturen er plassert i Genève, men mye av utviklingsarbeidet i detektorene Atlas og Alice vil finne sted i Norge.

Deltakelse i dette arbeidet er viktig for den faglige utviklingen ved norske forskningsmiljøer innenfor partikkelfysikk og vil gi førstehånds tilgang til fremtidige forskningsdata av stor betydning for forskning. Norge deltar her i et internasjonalt forskningssamarbeid som kan bane veien for nye banebrytende oppdagelser i partikkelfysikk.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 04:38 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.