Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

NorEMSO: Styrker observasjonskapasiteten til havs

NorEMSO vil øke observasjonskapasiteten i viktige nordiske havområder i det internasjonale observatorienettverket som er etablert for å studere fenomener under havoverflaten. I tillegg til at data fra prosjektet vil bidra med nyttig kunnskap om havet, vil det styrke både den norske marine observasjonsevnen og det internasjonale samarbeidet.

NorEMSO vil utgjøre den norske noden i EMSO, The European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory. EMSO har observatorier i viktige områder i Atlanterhavet, Middelhavet og Svartehavet. NorEMSO vil bidra til å bedre observasjonstettheten i de nordiske havområdene og dekker således et gap i det europeiske nettverket. EMSO har som mål å utforske fenomener i havene, for å få en bedre forståelse av deres kritiske rolle i jordsystemet.

 EMSO skal bidra til å bedre forståelsen av årsakene til de tidsmessige og romlige endringene i vannmasser, havsirkulasjon, forsuring og termokjemiske utvekslinger ved havbunnen. Data av høy kvalitet vil gjøres tilgjengelig i nær sanntid og vil kunne bidra til forbedring av modeller og prognoser.

 NorEMSO vil kombinere oppgradering av veletablerte eksisterende infrastrukturer, etablering av ny infrastruktur og koordinering.  NorEMSO vil bestå av tre hovedkomponenter: fire fortøyde observatorier, fem dyphavsglidere og ett nytt havbunnsobservatorium. 

 Satsningen vil fremme den nasjonale og internasjonale marine observasjonsevnen, og føre til økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. NorEMSO vil gi data og plattformer til en stor og mangfoldig gruppe brukere, fra forskere til institusjoner og beslutningstakere.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 20:40 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.