Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

ESFRI-prosjekter

Prosjekter på veikartet til ESFRI (the European Strategy Forum on Research Infrastructures), der Norge har forpliktet seg til å delta, viser norsk deltakelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer.  

Prosjektene har gått gjennom en grundig vurdering av ESFRI og er vurdert av Forskningsrådet å ha stor strategisk betydning for norsk forskning. Prosjektene som har fått finansiering av Forskningsrådet er vurdert på lik linje med andre prosjekter gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.  

Beslutningen om norsk medlemskap i et ESFRI-prosjekt gjøres på departementsnivå. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 01:45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.