Oppfølging og frister

01. feb 2020

Siste frist for å levere faktura for foregående år

01. feb 2020

Frist for årlig framdriftsrapport og sluttrapport for prosjekter avsluttet i forrige kvartal

01. jul 2020

Frist for å levere faktura for kostnader fra første halvår (hvor mulig)

31. des 2020

Frist for å søke overføring av midler til neste år gjennom prosjektendring

Etter avtale

Årlig oppfølgingsmøte med Forskningsrådet

Etter forespørsel

Prosjekter med sluttdato i løpet av året blir bedt om å levere sluttrapport én måned etter prosjektets avslutning

Oppfølging og frister

Levere framdriftsrapport og sluttrapport

Når dere har fått midler fra INFRASTRUKTUR skal dere rapportere både underveis i finansieringen og i en periode etter at prosjektet har kommet i drift. Det står i kontrakten når prosjektet deres skal rapportere.

Sende faktura

Alle utbetalinger til INFRASTRUKTUR-prosjekter gjøres basert på en godkjent faktura. Dere kan bare fakturere for faktiske, påløpte kostnader og visse vilkår må være oppfylt.