Oppfølging og frister

01. feb 2020

Siste frist for å levere faktura for foregående år

01. feb 2020

Frist for årlig framdriftsrapport og sluttrapport for prosjekter avsluttet i forrige kvartal

01. jul 2020

Frist for å levere faktura for kostnader fra første halvår (hvor mulig)

31. des 2020

Frist for å søke overføring av midler til neste år gjennom prosjektendring

Etter avtale

Årlig oppfølgingsmøte med Forskningsrådet

Etter forespørsel

Prosjekter med sluttdato i løpet av året blir bedt om å levere sluttrapport én måned etter prosjektets avslutning

Oppfølging og frister

Levere framdriftsrapport og sluttrapport

Når dere har fått midler fra INFRASTRUKTUR skal dere rapportere både underveis i finansieringen og i en periode etter at prosjektet har kommet i drift. Det står i kontrakten når prosjektet deres skal rapportere.

Sende faktura

Alle utbetalinger til INFRASTRUKTUR-prosjekter gjøres basert på en godkjent faktura. Dere kan bare fakturere for faktiske, påløpte kostnader og visse vilkår må være oppfylt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 23.18 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.