Versor AS – Automatisering av innendørs industrielle droneinspeksjoner

Tre unge menn foran en trapp
Versor-teamet fikk støtte fra STUD-ENT i 2017, og da bestod teamet av Erlend Sierra (29), Christer Mathiesen (27) og Eirik Worren Legernæs (26). Prosjektet er tilknyttet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Sierra har tidligere vært forretningsutvikler for en oppstartsbedrift innenfor stordata og har nettopp fullført en mastergrad ved NTNUs Entreprenørskole. Mathiesen og Legernæs har tidligere hatt praksisplass om sommeren hos FFI, i tillegg til Kongsberg Maritime (Mathiesen), og har nettopp fullført sine mastergrader i kybernetikk og robotikk.

Hva er kundeproblemet og løsningen?

Enkelt forklart utvikler vi et system for å automatisere industrielle inspeksjoner innendørs ved å gi droner mulighet til å orientere seg i sine omgivelser. Automatisering er et av de største satsningsområdene i industrisektoren og vil kunne gi en betydelig besparelse for industribedrifter med hensyn til kostnad, tidsbruk, nedetid og HMS. Disse robotene kan nå steder mennesker ikke rekker til eller oppholder seg, samtidig som de kan repetere operasjoner systematisk og effektivt.

Å automatisere droner innendørs er svært vanskelig, og en av utfordringene er å vite hvor de befinner seg til enhver tid i et gitt miljø. Vi løser dette gjennom en navigasjonsløsning som muliggjør at dronen vet nøyaktig hvor den er i sine omgivelser, selv uten bruk av eksterne systemer, noe som er en forutsetning for reell helautomatisering. Vårt inngangsmarked knyttet til denne problematikken er innendørs inspeksjon av industrielle tanker innenfor maritim sektor og olje- og gassektoren.

Hvorfor ønsker dere å satse på entreprenørskap og Versor?

Vi ønsker å satse på ideen fordi vi har fått bekreftet at det er et behov for løsningen, og samtidig mener vi at teamet har den nødvendige kompetansen for å få den ut i markedet. Vi kom sammen da vi forsto at vi komplementerer hverandre både kompetanse- og personlighetsmessig, samtidig som vi deler samme innstilling når det kommer til å løse et problem. Vi jobber utrettelig og gir oss ikke før vi har funnet løsningen. Å kunne jobbe med det vi brenner for, setter vi veldig høyt.

Hva vil støtten fra Forskningsrådet bety for dere?

Den betyr svært mye. Vi har jobbet iherdig og strukturert med prosjektet ved siden av masterstudiene og har nå funnet aktuelle industrikunder og partnere som ønsker å ta systemet i bruk. Samtidig har de en forventning om at vi må validere den tekniske løsningen, og helst så raskt som mulig. I den sammenheng har vi funnet flinke folk som kan hjelpe oss videre, og vår tekniske sjef har allerede klar en handleliste av utstyr og sensorer som skal kjøpes inn.

Hvilken kunnskap bygger prosjektet på, og hvordan bidrar NTNU?

Prosjektet bygger på kunnskap opparbeidet i løpet av studiet, spesielt gjelder det robotikk og programvareutvikling, og relevant arbeidserfaring knyttet til navigasjon, droner og entreprenørskap. NTNU bidrar i hovedsak med fag- og entreprenørskapsmentorer, og vi har fått tilgang til testfasiliteter for flyvninger innendørs.

Hvordan opplevde dere søknadsprosessen?

Vi opplevde søknadsprosessen som veldig god, med tydelige rammer både for hva som ble etterspurt, og hva som var forventet av oss. En spesiell takk må rettes til kontaktpersonen vår i Forskningsrådet som har vært veldig behjelpelig ved de tilfellene vi hadde spørsmål rundt utlysningen eller søknaden.

Vi synes også det har vært veldig nyttig å søke STUD-ENT for bedriften sin del da arbeidet vi gjorde i forkant av søknadsskrivingen, har vært verdifullt som en kartlegging av veien vi skal gå videre. Vårt fremste tips til fremtidige søkere er derfor rettet mot akkurat dette; hvis dere gjør et godt forarbeid, vil dere oppleve at selve søknaden ikke er så utfordrende å skrive. Gode undersøkelser i markedet kan også hjelpe med å avdekke eventuelle svakheter ved forretningsmodellen som dere uansett vil bli konfrontert med på et senere tidspunkt. Istedenfor å prøve å unngå disse, prøv heller å bruke tid på å se mulige løsninger; i verste fall vil dere kunne få gode innspill fra panelet.

Presentasjonen til panelvurderingen er en presisering av arbeidet som har blitt gjort i søknaden – få derfor frem det aller viktigste! Selv om det kan virke skummelt for enkelte å presentere for et panel med eksperter, er de i hovedsak opptatt av å avdekke hvorvidt dere har tenkt igjennom alle momentene som blir vektlagt. Det å ikke ha svar på alt er normalt i en tidlig fase, vektlegg derfor hvordan dere skal finne ut eller løse eventuelle uklarheter og risikomomenter. Tilbakemeldingene vi fikk i etterkant av bevilgningen, var også verdifulle, både for de konstruktive kommentarene vi fikk, og ikke minst for valideringen av at akkurat teamet vårt kan lykkes med dette prosjektet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. desember 2023, 23:05 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.