Playwell AS – E-sport og Gaming

Playwell-teamet fikk støtte fra STUD-ENT i 2018, og da bestod teamet av Constandino Leiva (30 år) og Sjur Hovi (24 år). Prosjektet er tilknyttet Høgskulen på Vestlandet (HVL). Constandino Leiva har blant annet stiftet BTS eSports (en student-gruppe ved HVL) og GG Bergen (en frivillig organisasjon som har som formål å drive med sosial gaming). Sjur Hovi har 7 års erfaring med arbeid på barneskole/SFO.

Hva er kundeproblemet og løsningen?

Foreldre sliter med å få barn og ungdom ut av barnerommet og frykter de er i ferd med å bli sosialt isolert. Mye av bekymringen er grunnet i at barn samhandler mindre ansikt til ansikt. Kommunal sektor klarer ikke å hjelpe foreldrene da deres nåværende aktivitetstilbud ikke treffer ungdommen i god nok grad. Playwell løser disse utfordringene gjennom å tilby skreddersydde pakker med instruktører, utstyr og Gaming-opplegg fraktet ut til ungdommens nærmiljø. Dette har vist seg å ha en engasjerende og integrerende effekt blant spill interessert ungdom.

Hvorfor ønsker dere å satse på entreprenørskap og Playwell?

Vi som jobber med dette prosjektet har lang erfaring fra arbeid med spill og ungdom. I et samfunn der barn tilbringer stadig mer tid i hjemmet, alene foran skjermer, ser vi behovet for et tiltak som ivaretar den sosiale utviklingen til ungdom. Vi mener det er avgjørende at en slik utvikling baseres på ungdommens interesser og gjennomføres på deres premisser.

Hva vil støtten fra Forskningsrådet bety for dere?

I første omgang vil midlene sikre at vi kan investere i nødvendig utstyr og jobbe fulltid med dette. Vi har med dette ressursene til å gjennomføre test- og pilotprosjekter i samarbeid med våre pilotkunder. Støtten fra Forskningsrådet er avgjørende for at vi kan sette i gang forskningssamarbeid med HVL, noe som vil etablere et faglig fundament bak tjenesten vår.

Hvilken kunnskap bygger prosjektet på og hvordan bidrar HVL?

Prosjektet bygger på flere år med frivillig arbeid og organisering av spill aktiviteter blant ungdom. Dette kombineres med forskningen på hvordan teknologi kan brukes til å fremme sosial interaksjon og integrering blant ungdom. Vi vil i samarbeid med HVL utvikle spill og skreddersydde spill-aktiviteter. Vi ønsker å identifisere spillene og spill-aktivitetene som skaper en arena hvor det tilrettelegges for integrering og sosial interaksjon mellom ungdommer, men som samtidig gir ungdommene en opplevelse av mestring og trygghet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 19.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.