Medsensio AS – Maskinlæring for automatisk oppdagelse av lungelyder

RespirAnalytics-teamet fikk støtte fra STUD-ENT i 2017, og da bestod teamet av Johan Fredrik Ravn (25) og Anna Dranovska (24). Prosjektet er tilknyttet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT).

Både Ravn og Dranovska er utdannet ved UiT med henholdsvis mastergrad i Informatikk og mastergrad i Business Creation and Entrepreneurship.

Hva er kundeproblemet og løsningen?

Lungelyder blir undersøkt ved hjelp av stetoskop, men det kan være vanskelig å oppdage og tolke ulyder. Opplæringen av leger og sykepleiere gjøres i dag én-til-én: én student sammen med én erfaren lege/sykepleier. Det er ressurskrevende, og det er begrenset tid til opplæring. Undersøkelsesmetoden medfører stor fare for feiltolkning, eller at man ikke oppdager lungelyder som kan være forårsaket av sykdom. Et økende antall lungeproblemer på verdensbasis gjør korrekt tolkning viktig. For å hjelpe leger, sykepleiere og andre er det behov for smarte løsninger som automatisk oppdager, markerer og tolker ulyder. Vår løsning baserer seg på maskinlæring for automatisk oppdagelse og tolkning av ulyder. Vårt første verktøy vil hjelpe studenter i helseutdanningene, sykepleiere og leger til å lære seg å tolke lungelyder.

Hvorfor ønsker dere å satse på entreprenørskap og Medsensio?

Det er utrolig spennende å få muligheten til å bringe vår idé ut i markedet. Det er motiverende å utvikle et produkt som kan hjelpe mennesker med lungeproblemer. Vi ønsker å satse på entreprenørskap fordi det kan gi oss en mulighet til å skape noe nytt.

Hva vil støtten fra Forskningsrådet bety for dere?

Det var viktig at vi fikk støtten fra Forskningsrådet. Den gir oss muligheten til å videreutvikle prosjektet til et fullverdig produkt. Vi kan nå ta kontakt med samarbeidspartnere og gjennomføre testing med potensielle brukere.

Hvilken kunnskap bygger prosjektet på, og hvordan bidrar UiT?

Prosjektet bygger på teknologi utviklet i Ravns masteroppgave skrevet ved Institutt for Informatikk ved UiT. I masterprosjektet bruker vi data innsamlet i Tromsøundersøkelsen 7 og eksperttolkningen gjort av lungeeksperter på Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin ved UiT. Vårt første produkt er inspirert av problemer hos undervisere og studenter i sykepleierutdanningen ved UiT.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 17:01 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.