Exero Technologies AS – Sportsutstyr for funksjonsnedsatte

Exero-teamet fikk støtte fra STUD-ENT i 2018, og da bestod teamet av Solveig Christensen (24 år), Mathias Berg (24 år), Nicoline Saarisilta Bergh (26 år), Bendik Fon (27 år) og Andre Johnsen (24 år). Prosjektet er tilknyttet Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Christensen har erfaring fra netthandel i Get Inspired og deltok på Gründerskolen i Boston sommeren 2017. Berg har jobbet som produktutvikler i NTNU SIAT og Bergh har jobbet 10 år innen salg av sportsutstyr og tidligere som prosjektkoordinator i Climate Launchpad Norge. Fon har vært 3 år i forsvaret og har erfaring innen ledelse, Johnsen har erfaring innen eksremsport og produksjon av nye produkter etter å ha jobbet ved Anne Inc CBCA i Kina.

Hva er kundeproblemet og løsningen?

Dersom man er funksjonsnedsatt er det et begrenset tilbud for å holde seg i daglig aktivitet. De løsningene som finnes er ofte store og tunge, og vanskelig å bruke på egenhånd. Dette fører til inaktivitet, noe som er svært problematisk da man har et stort behov for å opprettholde den funksjonsfriske delen av kroppen. Exero skal derfor utvikle nye løsninger som gjør det lettere og mer trygt å holde seg i daglig aktivitet for funksjonsnedsatte. Løsningen er et nytt utendørs sportsutstyr, "Spike", som muliggjør ferdsel i ulendt terreng. Spike kan individuelt tilpasses hver enkelt bruker, er lett å håndtere på egenhånd og har et sporty uttrykk med fokus på design og funksjonalitet.

Hvorfor ønsker dere å satse på entreprenørskap og Exero?

Grunnen til at vi ønsker å satse på entreprenørskap og idéen er et sterkt ønske om å bygge opp en skalerbar bedrift som kan gjøre en forskjell i et marked med et stort forbedringspotensial. Ved å tilføre noe nytt til markedet gjennom smarte løsninger og design-drevet innovasjon ønsker vi å utvikle nye produkter som gjør en forskjell i det daglige livet til mennesker med funksjonsnedsettelser. Samtidig drives vi av å løse problemer på nye måter gjennom tverrfaglig teamarbeid hvor man alltid lærer noe nytt og utvikler seg. Et nysgjerrig og sammensatt team som alltid er villig til å tilegne nye kunnskaper og ferdigheter, og et felles mål om å gjøre en forskjell for de menneskene vi møter på er vår drivkraft.

Hva vil støtten fra Forskningsrådet bety for dere?

Støtten fra Forskningsrådet betyr enormt mye for at selskapet skal kunne løftes til et nytt nivå og muliggjør at vi faktisk kan entre markedet med produktet vårt. Støtten vil gjøre det mulig for Exero å kickstarte kommersialiseringen mot å bli en levedyktig bedrift. Støtten muliggjør også at hele teamet kan jobbe fulltid med Exero etter endt utdanning, noe som er helt avgjørende for å lykkes i den fasen vi er i nå.

Hvilken kunnskap bygger prosjektet på og hvordan bidrar NTNU?

Prosjektet kom på bakgrunn av et problem gitt av Senter for Idrettsanlegg og Teknologi ved NTNU. Problemet var at dagens piggekjelker som funksjonsnedsatte brukere holder seg aktiv med i dag mangler styring og brems. Basert på problemet ble Exero stiftet, hvor teamet ble sammensatt av forretningsutviklere fra NTNUs Entreprenørskole og produktutviklere fra produktutvikling og produksjon ved NTNU. Brukerstyrt produktutvikling har vært drivkraften til fremgangen i prosjektet, hvor både PhD studenter fra universitetet, lektorer og samarbeidspartnere har vært aktivt involvert. Kontinuerlig testing og tilbakemeldinger fra sluttbruker, universitetet og samarbeidspartnere har ført til at produktet nå er klar for lansering til betalende kunde i Norge, NAV Hjelpemiddelsentral.

I løpet av de siste to årene har teamet fått ekstremt god erfaring innen både forretningsutvikling og produktutvikling gjennom henholdsvis NTNUs Entreprenørskole og produktutvikling og produksjon. Gjennom universitetet fikk også ett av teamets medlemmer muligheten for å ta et halvt år utdanning ved Tsinghua University, hvor ett av teamets medlemmer fikk undersøkt ulike produsenter av sluttproduktet. STUD-ENT skal kickstarte kommersialiseringen av Exeros første produkt Spike, noe som betyr mye usikkerhet knyttet til produksjon, aksept i markedet og skalering. Støtten, kompetansen og erfaringen Exero får gjennom blant annet NTNU SIAT, NTNUs Entreprenørskole og dets alumni nettverk, produktutvikling og produksjon ved NTNU og St. Olavs er derfor helt avgjørende for å lykkes i denne perioden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 19:46 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.