Veikart for bilaterale samarbeid

Forskningsrådet har utarbeidet veikart for forskningssamarbeid med våre sentrale samarbeidsland utenfor EU/EØS: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.