Nivå 1 — Innføringskurs Horisont 2020

Vi tilbyr innføringskurs for deg som har liten erfaring med Horisont 2020.

Kursene på dette nivået er praktisk rettet. Kursene gir deg som EU-rådgiver grunnleggende ferdigheter for å kunne støtte forskere som skal søke Horisont 2020, men kurset er like egnet for søkere/forskere.

Kursene er ment å gi en innføring i EU-prosjekter, hvordan man finner utlysninger og hva som kreves av en søknad. Kursene dekker også selve prosjektfasen.

Noen av kursene er e-læringskurs, mens andre er tradisjonelle klasseromskurs. Vi anbefaler at du tar e-læringskursene "Innføring i EU-prosjekter" og "Deltakerportalen/Funding and Tenders Portal" før du deltar i klasseromskursene.

Aktuelle innføringskurs

E-læringskurs

For å melde deg på e-læringskurs, må du registrere deg i kursportalen.

Innføring i Horisont 2020-pilaren Fremragende forskning
Kurset tar for seg mulighetene som ligger i Horisont 2020-pillaren Fremragende forskning (ERC Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant og Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)).

Hensikten er å gi EU-rådgivere tilstrekkelig informasjon om dette slik at hun/han kan gjøre forskere oppmerksomme på disse mulighetene. Kurset gir innblikk i hvordan denne pilaren skiller seg fra de to andre hovedområdene i Horisont 2020.

Innføring i EU-prosjekter
Grunnleggende innføringskurs for deg som ikke har jobbet med EU/Horisont 2020 tidligere. Kurset gir en første innføring i Horisont 20020, og tar blant annet for seg hvordan Norge er involvert i EUs forsknings- og innovasjonssamarbeid og hvorfor, samt den politiske bakgrunnen for Horisont 2020.

Deltakerportalen/Funding and Tenders Portal
Kurset gir en praktisk innføring i deltakerportalen (Funding and Tender Portal) for Horisont 2020, hvor kan finner alle utlysninger, online manual og sentrale juridiske dokumenter.

Klasseromskurs

Nederst på siden finner du oversikt over kommende Horisont 2020-kurs. Nedenfor er kort beskrivelse av de ulike kursene.

Prosjektutvikling – nivå 1
Kurset gir en innføring til EU-rådgivere om hvordan man bygger et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått; hva er et EU-prosjekt, hvordan fungerer et konsortium, hva er gangen i etablering av et EU-prosjekt og hvorfor bruke prosjekt som verktøy for å løse samfunnsutfordringer? Kurset arrangeres i samarbeid med Sintef.

Søknadsstøtte – nivå 1
Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad. Kurset vil ta for seg temaer som; hvordan hente ut søknadsmaler, hvordan fylle inn nødvendig administrativ informasjon om prosjektet (Administrative Forms, part A) og hvordan registrere en prosjektsøknad i portalen og senere hente ut evalueringen av prosjektet. Kurset arrangeres i samarbeid med Sintef.

Budsjettering – nivå 1
Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering. Kurset gir en forklaring av de ulike kategoriene av kostnader (direkte/indirekte kostnader, driftsmidler, administrativ hjelp), og hva man kan inkludere og ikke inkludere. Kurset arrangeres i samarbeid med Sintef.

Finn Horisont 2020-kurs

26
aug

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med Universitetet i Bergen en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
27
aug

Seminaret presenterer 6 anbefalinger og 6 tiltak som prosjekter med midler fra BALANSE rapporterer har en klar positiv effekt på kjønnsbalanse og likestilling.

Forskningsorganisasjon
29
aug

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med NTNU en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
Se alle arrangementer