Innføringskurs Horisont 2020

Vi tilbyr innføringskurs for deg som har liten erfaring med Horisont 2020. Kursene på dette nivået er praktisk rettet og gir deg som EU-rådgiver grunnleggende ferdigheter for å kunne støtte forskere som skal søke Horisont 2020, men kurset er like egnet for søkere/forskere.

Kursene er ment å gi en innføring i EU-prosjekter, hvordan man finner utlysninger og hva som kreves av en søknad. Kursene dekker også selve prosjektfasen.

Noen av kursene er e-læringskurs, mens andre er tradisjonelle klasseromskurs. Vi anbefaler at du tar e-læringskursene "Innføring i EU-prosjekter" og "Deltakerportalen/Funding and Tenders Portal" før du deltar i klasseromskursene.

Aktuelle innføringskurs i Horisont 2020

E-læringskurs

For å melde deg på e-læringskurs, må du registrere deg i kursportalen.

Innføring i Horisont 2020-pilaren Fremragende forskning

Kurset tar for seg mulighetene som ligger i Horisont 2020-pillaren Fremragende forskning (ERC Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant og Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)).

Hensikten er å gi EU-rådgivere tilstrekkelig informasjon om dette slik at hun/han kan gjøre forskere oppmerksomme på disse mulighetene. Kurset gir innblikk i hvordan denne pilaren skiller seg fra de to andre hovedområdene i Horisont 2020.

Innføring i EU-prosjekter

Grunnleggende innføringskurs for deg som ikke har jobbet med EU/Horisont 2020 tidligere. Kurset gir en første innføring i Horisont 2020, og tar blant annet for seg hvordan Norge er involvert i EUs forsknings- og innovasjonssamarbeid og hvorfor, samt den politiske bakgrunnen for Horisont 2020.

Deltakerportalen for Horisont 2020/Funding and Tenders Portal

Kurset gir en praktisk innføring i deltakerportalen (Funding and Tender Portal) for Horisont 2020, hvor kan finner alle utlysninger, online manual og sentrale juridiske dokumenter.

Klasseromskurs

Nederst på siden finner du oversikt over kommende Horisont 2020-kurs. Nedenfor er kort beskrivelse av de ulike kursene.

Prosjektutvikling for EU-rådgivere – nivå 1

Kurset gir en innføring til EU-rådgivere om hvordan man bygger et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått

  • hva er et EU-prosjekt?
  • hvordan fungerer et konsortium?
  • hva er gangen i etablering av et EU-prosjekt?
  • hvorfor bruke prosjekt som verktøy for å løse samfunnsutfordringer?

Kurset arrangeres i samarbeid med Sintef.

Søknadsstøtte for EU-rådgivere – nivå 1

Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad. Kurset vil ta for seg temaer som

  • hvordan hente ut søknadsmaler
  • hvordan fylle inn nødvendig administrativ informasjon om prosjektet (Administrative Forms, part A)
  • hvordan registrere en prosjektsøknad i portalen og senere hente ut evalueringen av prosjektet

Kurset arrangeres i samarbeid med Sintef.

Budsjettering i et EU-prosjekt – nivå 1

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering. Kurset gir en forklaring av de ulike kategoriene av kostnader (direkte/indirekte kostnader, driftsmidler, administrativ hjelp), og hva man kan inkludere og ikke inkludere. Kurset arrangeres i samarbeid med Sintef.

Finn Horisont 2020-kurs

29
jan

I forbindelse med FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling arrangerer vi en innspillsworkshop i Tromsø under Arctic Frontiers.

Bransjer og næringer
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Hav
03
feb

Kurs i Halden. Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
04
feb
05
feb

Kurs i Halden: Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
Se alle arrangementer