Kurs for å søke Horisont 2020

Vi har kurstilbud til deg enten du er forsker eller EU-rådgiver på et universitet, institutt eller høyskole, jobber i næringslivet eller offentlig sektor.

De fleste kurstilbudene er åpne for alle, mens enkelte kurs retter seg spesielt mot en enkelt målgruppe, som f.eks. EU-rådgivere.

Kurstilbudet inneholder både introduksjonskurs (nivå 1), og viderekommende kurs (nivå 2 og 3). Kursene dekker alle faser i en prosjektsyklus fra identifisering av muligheter og søknadsutvikling til prosjektgjennomføring.

​Kursene er gratis, men vi tar et gebyr på kr. 1000 ikke oppmøtte registrerte deltakere.

I oversikten nedenfor finner du hvilke kurs Forskningsrådet tilbyr på ulike nivåer. 

Meld deg på kurs via arrangementskalenderen.

 

Få oversikt over mulighetene

Utvikle søknad

Gjennomføre prosjekt

1. Innføring i Horisont 2020   Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1  
Budsjettering 1
eLæring: Innføring i EU-prosjekter, Funding and Tenders Portal (Finansiering og anbuds-portalen, tidligere Deltagerportalen), jus og økonomi, innføring i Horisont 2020-pilaren "Fremragende forskning". 
2. Kurs for videre-kommende   Horizon 2020 Proposal Writing
Focus: Impact
Horizon 2020
— Master of Finance and EU Audits
Horizon 2020 Proposal Writing
Workshop — Thematic Focus
Horizon 2020
— Project Management and Finace
How to write a successful Horizon 2020 Proposal (Prosjektutvikling 2)
Consortium Agreement
3. Forsknings-administrativ ledelse Kompetanse-utviklings-program for forsknings-administrasjon (NARMA-kurs) Horizon 2020 — Financial Management and Consultancy
Getting ready for Horizon Europe (neste rammeprogram)


Gratis hjelp til søknaden

Vi tilbyr også hjelp til søknadsutvikling, gjennomlesning og kvalitetssikring av søknader. Vi benytter det eksterne konsulentfirmaet PNO, og tjenesten er gratis for norske søkere til Horisont 2020.

Du kan også kontakte Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner (NCP-er).