Kontakt våre Horisont 2020-eksperter

Nasjonale kontaktpersoner (NCP) er oppnevnt for hvert tema i Horisont 2020. De kan svare på spørsmål og hjelpe deg med informasjon som gjelder EU-forskning og Horisont 2020. Nedenfor finner du alle norske kontakter for Horisont 2020.

NCP 2019 kontaktpersoner Horisont 2020
Nasjonale kontaktpersoner (NCP)

Koordinator for nasjonale kontaktpersoner (NCP)

Bente Bakos

Fremragende forskning - pilar 1

Det europeiske forskningsrådet - ERC

Per Magnus Kommandantvold

Berit Sundby Avset

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)

Per Magnus Kommandantvold

Berit Sundby Avset

Fremtidsteknologier (FET)

Cecilie Anita Mathiesen

Pål Sigurd Malm

Forskningsinfrastruktur

Ulrike Jaekel

Solveig Flock

Kirsti Solberg Landsverk

Odd Ivar Eriksen

Konkurransedyktig næringsliv - pilar 2

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (LEIT-ICT)

Kim Davis

Pål Sigurd Malm

Nanoteknologi, materialer, bioteknologi, produksjon (LEIT-NMBP)

Lenka Hannevold

Karin Totland

Øystein Rønning

Romforskning

Marianne Vinje Tantillo

Små og mellomstore bedrifter (SMB)

Benedicte Sognefest

Mathias Aguirre Havgar

Risikokapital

Geir Ove Hansen

Siri Røsberg

Samfunnsutfordringer - pilar 3

Helse

Kristin Andersen

Lars Petter Korsnes

Berit Nygaard

Mat, hav og bioøkonomi

Gudrun Langthaler

Øystein Rønning

Kristin Dawes

Energi

Marianne Haavardsholm Aandahl

Tor Ivar Eikaas

Transport

Verena Hachmann

Klima, miljø og ressurser

Ingunn Borlaug Lid

Janicke Anne Giæver

Samfunn – Europa i endring

Øydis Hagen

Kristin Eikeland Johansen

Sikkerhet

Berit Berg Tjørhom

Forskning med og for samfunnet (SWAFS)

Kristin Eikeland Johansen

Partnerskap for økt deltakelse og forskningskvalitet (WIDESPREAD)

Aleksandra Witczak Haugstad

Offentlig sektor

Idun Lyngstad

Siv Haugan

Legal and financial

Anja Wiesbrock

Carina Hundhammer