Nasjonale kontaktpunkter (NCP) er oppnevnt for hvert tema i Horisont 2020. De er eksperter som kan svare på spørsmål og hjelpe deg med informasjon om utlysninger og søknader innenfor hele bredden av virkemidler i Horisont 2020. Ta gjerne kontakt!

Finn kurstilbud til forskere og EU-rådgivere ved universitet, institutt og høgskole, næringsliv og offentlig sektor. De fleste kursene er åpne for alle, mens noen retter seg spesielt mot en enkelt målgruppe, som f.eks. EU-rådgivere - alle kursene er gratis!

Ved å delta i regionale EU-nettverk kan du finne alliansepartnere og bedre kompetansen din. Du kan også søke Forskningsrådet om støtte til å etablere et regionalt EU-nettverk.

Dere kan få økonomisk støtte til å finne relevante utlysninger, partnere og nettverk, og til å skrive - eventuelt forbedre - en Horisont 2020-søknad.

Vil dere ha hjelp til søknadsutvikling, gjennomlesning og kvalitetssikring av søknader? Forskningsrådet tilbyr tjenesten gratis for norske søkere. 

har norske miljøer konkurrert seg til i Horisont 2020 (november 2019)

9000 millioner kroner

Alle utlysninger i Horisont 2020

Alle åpne utlysninger i Horisont 2020 finner du i EUs deltagerportal, Funding and Tenders.

Utlysninger i Horisont 2020

Horisont 2020 stiller krav til deltagelse og har regler som må følges for å få godkjent en søknad. I tillegg er det en del praktiske ting du bør vite om. På siden som tidligere ble kalt "Ofte stilte spørsmål" får du vite litt om alt dette. 

EUs neste rammeprogram, Horisont Europa starter i 2021. Det vil ha nærmere 100 milliarder euro i potten. 

Ønsker du deg en karriere innen forskning og innovasjon? Leder du talenter som bør satse internasjonalt? Her er noen tips.

Mange norske aktører sender prosjektforslag til Horisont 2020. Noen får tilslag, andre får avslag. Hva kjennetegner dem som lykkes?