EØS-midlene: Tsjekkia

35 millioner euro er satt av til anvendt forskning samarbeid mellom Norge og Tsjekkia mellom 2019 og 2024. Programmet har fått navnet KAPPA.

Avtalen legger vekt på samarbeid mellom forskning og næringsliv, og programmet vil være åpent for alle fagområder.

Ca. 5 millioner euro er øremerket forskning innen karbonfangst og -lagring (CCS).

Det tsjekkiske teknologirådet (Technology Agency – TA CR) har ansvar for driften av programmet, utlysningene og nettsiden.

Partnere

Programmet passer for norske aktører (forskningsinstitusjoner og bedrifter) som er interessert i samarbeid med tsjekkiske partnere. Vekten vil være på anvendt forskning, men elementer av grunnforskning kan inngå i prosjektene der hvor det er nødvendig.

Den tsjekkiske parten skal være hovedsøker og koordinator for prosjektet.

Minstekravet for søknaden vil være en tsjekkisk søker og en partner fra Norge, Island eller Liechtenstein. Flere partnere er tillatt.

Vi anbefaler den som er interessert i å bli partner i et prosjekt å registrere seg i partnersøk-databasen (excel-ark) på Forskningsrådets engelske nettsted og delta i programmets partnertreff-arrangement, som vi vil annonsere under våre arrangementer.

Interessert? Registrer deg i partnersøk-databasen (engelsk)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 00.08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.