EØS-midlene: Romania

Forskningssamarbeidet mellom Romania og Norge under EØS-midlene er på 46,8 millioner euro.

Programmet forvaltes og administreres av Romanias forskningsråd: Organet for finansiering av høyere utdanning, forskning, utvikling og innovasjon (UEFISCDI).

Partner

Det er forskningsorganisasjoner i Romania som søker. Det er et krav å ha med minst én partner fra Norge og/eller Island, altså en forskningsorganisasjon.

Ved å delta i et prosjektsamarbeid kan dere finne interessante partnere innenfor ditt og dine kollegers spesialfelt i Romania og få etablert eller styrket regionale nettverk. Vi oppfordrer norske forskningorganisasjoner som er interessert i å være partner i et EØS-finansiert prosjekt til å registrere seg i partnersøk-databasen og i tillegg ta direkte kontakt med fagmiljøer dere kjenner i Romania.

Interessert? Registrer deg i partnersøk-databasen.

Forskningstemaer

Tematiske områder som er aktuelle i samarbeidet med Romania:

  • Energi
  • Miljø
  • Helse
  • Samfunnsvitenskap og humaniora, inkludert kjønnsforskning og forskning om sosial inkludering
  • IKT
  • Bioteknologi
  • CCS

Programmet skal også styrke inkludering og myndiggjøring av romer ved å bringe opp forskningsspørsmål knyttet til deres situasjon. Dette skal reflekteres i 10 prosent av programmets prosjekter.

Det er stor konkurranse om EØS-midlene. EØS-forskningsprogrammene kan derfor styrke forskningsorganisasjonen din som søker til Horisont 2020.

Programmet har også et langsiktig mål om å få flere rumenske søknader til EUs rammeprogram.