EØS-midlene: Romania

Forskningssamarbeidet mellom Romania og Norge under EØS-midlene er på 46,8 millioner euro.

Programmet forvaltes og administreres av Romanias forskningsråd: Organet for finansiering av høyere utdanning, forskning, utvikling og innovasjon (UEFISCDI).

Partner

Det er forskningsorganisasjoner i Romania som søker. Det er et krav å ha med minst én partner fra Norge og/eller Island, altså en forskningsorganisasjon.

Ved å delta i et prosjektsamarbeid kan dere finne interessante partnere innenfor ditt og dine kollegers spesialfelt i Romania og få etablert eller styrket regionale nettverk. Vi oppfordrer norske forskningorganisasjoner som er interessert i å være partner i et EØS-finansiert prosjekt til å registrere seg i partnersøk-databasen og i tillegg ta direkte kontakt med fagmiljøer dere kjenner i Romania.

Interessert? Registrer deg i partnersøk-databasen.

Forskningstemaer

Tematiske områder som er aktuelle i samarbeidet med Romania:

  • Energi
  • Miljø
  • Helse
  • Samfunnsvitenskap og humaniora, inkludert kjønnsforskning og forskning om sosial inkludering
  • IKT
  • Bioteknologi
  • CCS

Programmet skal også styrke inkludering og myndiggjøring av romer ved å bringe opp forskningsspørsmål knyttet til deres situasjon. Dette skal reflekteres i 10 prosent av programmets prosjekter.

Det er stor konkurranse om EØS-midlene. EØS-forskningsprogrammene kan derfor styrke forskningsorganisasjonen din som søker til Horisont 2020.

Programmet har også et langsiktig mål om å få flere rumenske søknader til EUs rammeprogram. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 01.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.