EØS-midlene: Portugal

Forskningssamarbeid med Portugal blir støttet gjennom et program for "blå vekst". Programmet har en ramme på 44,7 millioner euro og omfatter også havbasert næringsutvikling og utdanning.

Portugal er en viktig partner for norske institusjoner innenfor havforskning. Forskningsrådet har signert en samarbeidsavtale med Det portugisiske forskningsrådet (FCT) for å tilrettelegge for felles utlysninger og samarbeid på relevante arenaer.

Ansvaret for utlysninger og prosjekter ligger hos DGPM – det portugisiske direktoratet for havpolitikk.

Forskningsmiljøer som samarbeider med bedrifter i Portugal, kan også søke om midler fra programmets næringsutviklingsdel.

"Blue Growth"-programmet skal lyse ut midler til samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i Portugal og Norge i løpet av høsten 2019.

Programmet organiserer egne arrangement for å tilrettelegge for nye partnerskap og vil tilby reisestøtte.

Interessert? Registrer deg i partnersøk-databasen (engelsk)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 03.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.