EØS-midlene: Polen

Polsk-norsk forskningssamarbeid er inne i en tredje periode med finansiering fra EØS-midlene. 129 millioner euro er bevilget til to forskningsprogrammer for grunn- og anvendt forskning.

Grunnforskning i Krakow

51,7 millioner euro er satt av til et program for grunnforskning, som er tematisk åpent.

Avtalen som ligger til grunn for forskningssamarbeidet med Polen spesifiserer at også samfunnsvitenskapelig forskning og polarforskning skal støttes.

Forskningsmidlene ble delt ut i løpet av 2019, og prosjektene skal gjennomføres i perioden 2020-2024.

Grunnforskningsprogrammet blir administrert av det polske nasjonale vitenskapssenteret med hovedkontor i Krakow.

Anvendt forskning i Warszawa

Programmet skal støtte anvendt forskning og vil finansiere samarbeidsprosjekter med norske og polske partnere. Det har et budsjett på 77,6 milloner euro.

Programmet for anvendt forskning administreres av Det nasjonale senteret for forskning og utvikling (NCBR) i Warszawa. Utlysning av forskningsmidlene var i 2019, og prosjektene skal gjennomføres i perioden 2020-2024.

Følgende tematiske områder er dekket av utlysningene:

  1. Velferd, helse og omsorg
  2. Digital teknologi og industri
  3. Mat og naturressurser
  4. Energi, transport og klima
  5. Samfunnsutvikling og økonomisk utvikling
  6. Det er også øremerket 10 millioner euro til CCS-forskning (karbonfangst og -lagring).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 00.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.