EØS-midlene: Baltikum

Vi har inngått en felles avtale om EØS-midler med de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen. Det baltiske forskningsprogrammet er på 25 millioner euro.

Programmet har planer om utlysninger i 2019 og 2020. Hvert av de tre landene skal ha en utlysning, og Estland hadde den første allerede i 2018. Latvia vi ha ansvar for den andre, som er ventet i september, mens Litauen står bak den tredje og siste i dette programmet i 2020.

Det er forskningsorganisasjoner fra Estland, Latvia og Litauen som kan søke. Hvert prosjekt må ha med (minst) én partner (forskningsorganisasjon) fra Norge og / eller Island. 

Partner

Norske forskningsorganisasjoner som er interessert i å inngå partneskap med et prosjekt, kan melde sin interesse ved å registrere seg i partnersøkdatabasen (excel-ark) på vårt engelske nettsted. Da vil kontaktinformasjon være tilgjengelig for interesserte fagmiljøer.

Vi anbefaler dessuten forskningsmiljøene i Norge å ta direkte kontakt med fagmiljøer de kjenner i Estland, Latvia og Litauen for å undersøke muligheter for samarbeid om prosjekter søker EØS-midler. 

Gjennom et prosjektsamarbeid kan forskere ved norske institusjoner finne interessante samarbeid innenfor sine spesielfelt i vårt nordiske nærområde og styrke sitt regionale nettverk.

Minst én partner fra annet baltisk land

Det er dessuten et krav å ha minst én partner fra et annet baltisk land. Da kan man søke om opptil 800 000 euro. Har søknaden med partner fra to andre baltiske land kan man søke opptil én million euro.

Partnere fra andre land ("tredjeland") må dekke egne kostnader.

Temaer

Programmet omfatter forskningstema som:

  •  folkehelse, translasjonell medisin, helseteknologi
  • migrasjon, sosial inkludering
  • regional cybersikkerhet; samfunnssikkerhet
  • miljøvennlige løsninger
  • regional økonomisk utvikling, sysselsetting, arbeidsmarkedreguleringer og sosialpolitikk
  • mer effektiv bruk av ressursene

Tre til fire års varighet

Prosjektene skal ha en varighet på minst 36 og maksimalt 48 måneder. De må være avsluttet innen 30. april 2024.

Det er stor konkurranse om midlene i EØS-forskningsprogrammene. Å delta i EØS-finansierte prosjekter kan derfor styrke din forskningsinstitusjon som søker til EUs rammeprogram Horisont 2020.

Interessert? Registrer deg i partnersøk-databasen (engelsk)