EØS-midlene: Baltikum

Det baltiske forskningsprogrammet er på 25 millioner euro og har hatt tre utlysninger i programperioden 2018-2024. Det vil ikke være flere utlysninger i den nåværende perioden.

Forskningsprogrammet har som mål å

  • styrke bilaterale relasjoner mellom giverlandene (Norge, Island og Liechtenstein) og mottakerlandene (Estland, Latvia og Litauen)
  • styrke det regionale samarbeidet mellom Estland, Latvia og Litauen
  • støtte samarbeid som er komplementært og å bidra til kapasitets- og kompetansebygging i Estland, Latvia og Litauen
  • stimulere til et sterkt og bærekraftig samarbeid på europeisk nivå med Estland, Latvia og Litauen

Forskningsrådet er partner i forskningsprogrammet og gir råd til myndighetene i Estland, Latvia og Litauen.

Temaer

Programmets temaer omfatter følgende forskningstema

  • folkehelse, e-helse
  • migrasjon, sosial inkludering
  • cyber-sikkerhet, samfunnssikkerhet
  • regional økonomisk utvikling, sysselsetting, arbeidsmarkedsreguleringer, sosialpolitikk
  • innovative løsninger for bærekraftig og effektiv bruk av ressurser

Tre års varighet

Prosjektene har en varighet på tre til fire år. De må være avsluttet innen 30. april 2024.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 21.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.