EØS-midlene: Baltikum

Norge har inngått avtaler om EØS-midler med de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen. Det baltiske forskningsprogrammet er på 25 millioner euro og har i programperioden 2018-2024 tre utlysninger.

Hvert av de tre landene har ansvar for en utlysning i programperioden. Estland hadde ansvar for den første utlysningen i 2018. Latvia og Litauen har ansvar for hver sin utlysning i 2020. Prosjektene i programmet ledes av forskningsinstitusjoner i Estland, Latvia og Litauen. Det er et krav at prosjektene må ha med (minst) én partner (forskningsinstitusjon) fra Norge og / eller Island.

Delta som partner i et forskningsprosjekt

Vi anbefaler forskningsmiljøene i Norge å ta aktivt kontakt med fagmiljøer de ønsker å samarbeide med i Estland, Latvia og Litauen.

Norske forskningsinstitusjoner som er interessert i å delta som partner i et prosjekt, kan også melde sin interesse ved å registrere seg i partnersøkdatabasen (excel-ark) på vårt engelske nettsted. Da vil kontaktinformasjon være tilgjengelig for interesserte fagmiljøer.
Gjennom å delta i forskningsprosjekter i Det baltiske forskningsprogrammet kan norske forskningsinstitusjoner styrke sitt regionale nettverk i Baltikum.

Minst én partner fra annet baltisk land
Det er et krav å ha med partner(e) fra Baltikum (se utlysningene).
Partnere fra andre land (såkalte tredjeland) må dekke egne kostnader.

Temaer

Programmets temaer vil omfatte følgende forskningstema

  • folkehelse, e-helse
  • migrasjon, sosial inkludering
  • cyber-sikkerhet, samfunnssikkerhet
  • regional økonomisk utvikling, sysselsetting, arbeidsmarkedsreguleringer, sosialpolitikk
  • innovative løsninger for bærekraftig og effektiv bruk av ressurser

Tre års varighet

Prosjektene skal ha en varighet på 36 måneder. De må være avsluttet innen 30. april 2024.

Det er stor konkurranse om midlene i EØS-forskningsprogrammene. Å delta i EØS-finansierte prosjekter kan derfor styrke din forskningsinstitusjon som søker til EUs rammeprogram Horisont Europa.