Kommunesektoren har mye å vinne på å samarbeide med forskningsaktører om innovasjonsprosjekter

Norske kommuner er innovative. Tre av fire kommuner har tatt i bruk innovasjon i løpet av de siste to årene, men bare en liten del av dem samarbeider med en utdannings- eller forskningsinstitusjon i innovasjonsprosjekter.

Denne rapporten fra desember 2018 er en nåtidsanalyse av innovasjonsaktiviteten i kommunesektoren og en evaluering av programmet Forskning og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE). 

Hent rapporten: Nåtidsanalyse av innovasjonsaktivitet i kommunesektoren.pdf

Rapporten fra Menon kartlegger norske kommuners innovasjonsevne og -kapasitet før oppstarten av FORKOMMUNE, og etter. Sentralt for programmet er å øke samarbeidet mellom forskningsmiljøer og kommunesektoren for å utvikle og realisere mer innovasjon.

Selv om mange kommuner har tatt i bruk innovasjon, samarbeider bare 15 prosent av dem med en utdannings- eller forskningsinstitusjon i innovasjonsprosjekter.

Kommunalt samarbeid med forskningsaktører ser ut til å ha positiv effekt på kvaliteten i innovasjonen, viser rapporten. Det er stort potensial for mer samarbeid mellom kommunene og forskningsaktører, og mye å vinne på det.  

Kommunesektoren må effektivisere fremover og er selv i god posisjon til å ta ansvar for det. Denne rapporten identifiserer barrierer og faktorer som er viktige for å lykkes med innovasjon i offentlig sektor.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 00:05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.