- Støtte fra Forskningsrådet gir ekstra kredibilitet til prosjektet vårt

Den ambisiøse start-upen GoGood skal gjøre ombruk til lønnsom storindustri. – Forskning er en avgjørende faktor og valideringen vi får av prosjektet vårt gjennom en IPN-tildeling er ekstremt viktig, forteller grunnlegger Preben Carlsen.

Mennesker snakker sammen rundt to bord i en sosial setting i et kontorlandskap
Teamet bak GoGood vil bruke forskning på teknologi for å lykkes med å gjøre ombruk lønnsomt. Foto: Tonje Thygesen

Det mangler ikke på ambisjoner for virksomheten som nylig fikk 12,8 millioner i støtte fra Forskningsrådet. GoGood har sett at ombruksverdikjedene ikke fungerer. For å gjøre noe med det vil de blant annet utvikle software som gir større oversikt og kontroll over det Carlsen beskriver som et kaotisk ombruksmarked. I første omgang er det kontormøbler de utvikler løsninger for, men målet er å videreutvikle disse til en rekke ulike produktområder i fremtiden.

– Tildelingen betyr veldig mye. Vi ønsker å utvikle en teknologiplattform som vil gjøre ombruk attraktivt, effektivt og økonomisk konkurransedyktig. Da er forskning helt avgjørende.

Verdifull validering

Ingen har prøvd å få til dette i stor skala tidligere. For en start-up gir IPN-midlene fra Forskningsrådet ekstra tyngde og merverdi på flere hold, sier Carlsen.

Preben Carlsen i GoGood vil drive innovasjon i ombruksbransjen.

– En validering fra Forskningsrådet er i aller høyeste grad viktig for oss som en nystartet virksomhet. Vi er mange erfarne folk i teamet og det hjelper oss å åpne dører, men å komme gjennom nåløyet til Forskningsrådet gir likevel en betydelig kredibilitet. Oppmerksomheten vi fikk i kjølvannet av tildelingen hadde også en umiddelbar kommersiell effekt – og vi har virkelig fått føle at det er mange som ønsker tilgang til kontorinnredning med ombruk inkludert. Store virksomheter og aktører i offentlig sektor kommer nå til oss for å få hjelp til å forvalte store mengder kontormøbler.

Søknadsprosessen for IPN er krevende, men samtidig givende, ifølge Carlsen.

- Den tvinger oss som start-up til å gjøre enda grundigere dybdetenking rundt ideer og få med de riktige partnerne for et fremtidig kraftfullt prosjekt. Det er ikke så lett når du står i det, med de kravene som stilles, men du blir mye klokere etterpå. Det ligger så mye verdiskaping i selve prosessen at den ville hjulpet oss selv om vi ikke fikk søknaden innvilget, mener han.

Forskning for forbruker

Bildegjenkjennelse, avansert AI og maskinlæring skal bidra til en effektiv registreringsprosess av brukte møbler. Den mest avanserte forskningen skal kalkulere ombruksverdi på hver enkelt gjenstand. Om det er verdt å reparere eller rense – og om det er etterspørsel etter produktet i markedet. Det hjelper ikke å reparere et produkt, hvis ingen er villige til å kjøpe det.

– Teknologien skal hjelpe oss å identifisere brukte produkter, merke dem, vise hvor de er, gi oss informasjon om materiale, design, tilstand og alder, slik at vi effektivt regne ut ombruksverdien. Vi jobber også med å koble ombrukssystemet mot en markedsplass som leverer helhetlige ende-til-ende-løsninger med ombruk inkludert – for eksempel et abonnement på et kreativt møterom i lys, nordisk stil, ferdig levert og montert og med ombruk inkludert.

En validering fra Forskningsrådet er i aller høyeste grad viktig for oss som en nystartet virksomhet

GoGood vil ligge et hode foran og ser inn i fremtiden med det som skal bli fleksible løsninger tilpasset den unike bruker.

- Sirkulær økonomi står stadig oftere på den politiske agendaen. Vi vil gjøre ombruk attraktivt ved å gi deg tilgang til det du trenger når du trenger det – og sørge for at andre får glede av det når du er ferdig. Det krever effektive og lønnsomme ombruksverdikjeder og for å lykkes med det er forskning avgjørende.

Les mer:

Relaterte utlysninger

Søknadsfrist 2
13.06
2024
Søk nå

NANOTECMEC: Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy

Forskningsrådet lyser ut 1 600 000 euro til norske forskere som vil delta i transnasjonalt forskningssamarbeid.

Helse
Muliggjørende teknologier
Livsvitenskap
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Kvalifisering - Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2024

Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av mulige anvendelsesmuligheter. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Støtte til arrangement

Gjennom denne utlysningen kan dere søke om støtte til å arrangere konferanser, workshop og seminarer. Arrangementet skal være en møteplass for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid. Arrangementet kan være både fysisk og digitalt.

Internasjonalisering
Hav
Muliggjørende teknologier
Demokrati og global utvikling
Energi og transport
Klima og miljø
Mat og bioressurser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. februar 2024, 15:48 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.