Demonstrasjonsprosjekt: Satser stort med "grønn pumpe"

Med sin unike undervannspumpe vil FSubsea kutte kostnader drastisk og i tillegg spare miljøet. Den lille virksomheten har store ambisjoner og tar opp kampen med de etablerte systemleverandørene innenfor olje og gass.

Undervannspumpe og leder for FSubsea Alexander Fuglesang. Foto: FSubsea
Med sin Omnirise Booster fjerner FSubsea og daglig leder Alexander Fuglesang behovet for tunge og krevende støttesystemer på plattformen. Foto: FSubsea

– Vi spurte oss selv hvorfor et komplett pumpesystem på havbunnen koster femti til åtti ganger mer enn et tilsvarende pumpesystem på land. Vårt mål var å finne løsningen på dette prisgapet, forteller Alexander Fuglesang, daglig leder i FSubsea.

Blant årsakene til de høye kostnadene, er at en pumpe på havbunnen trenger mange hundre tonn støttesystemer på plattformen. Kunder var heller ikke fornøyde med påliteligheten til denne type pumpe, og kun om lag 18 av 1600 felt har denne typen utstyr installert. Fuglesang og teamet hans har nå utviklet "verdens mest autonome pumpe" og vil revolusjonere denne typen installasjon.

Lang levetid

– Vår løsning er langt mer kostnadseffektiv. Det som vanligvis ligger utenfor pumpen, la vi inni. Vi fjernet behovet for tunge og krevende støttesystemer. Vårt motto er "Install and forget", disse pumpene lever i veldig mange år, og trenger lite vedlikehold. I praksis betyr dette minimum fem år mellom hver gang man skal behøve å trekke opp pumpen, men forhåpentligvis enda lengre. Det å trekke opp og reparere en pumpe kan være flere ganger dyrere enn innkjøpsprisen på pumpen, så levetid er ekstremt viktig.

Vi tør å ta opp kampen med de store fordi vi ser at vi har noe helt unikt

Alexander Fuglesang

Produktet som kalles Omnirise Booster fjerner behovet for flere hundre tonn med utstyr, samt en dyr hydraulisk "navlestreng". Omnirise er den første "grønne" undervannspumpemodulen med hermetisk lukket barriere mot havet, og minimerer dermed risikoen for uønskede utslipp. Dette gir en svært kosteffektiv, fleksibel og robust pumpe og gjør den ikke minst miljøvennlig.

– Vi samarbeider med noen av de beste forskerne i verden på magnetiske og keramiske materialer, som blant annet befinner seg i Tyskland (Fraunhofer Institute) og i virksomheter tilknyttet romfart, kjernefysikk og forsvarsteknologi. Vi ønsker også å bidra til at de norske miljøene øker sin kompetanse på dette feltet.

Forskningsrådet tildeler demonstrasjonsprosjekt for næringslivet til prosjekter som er i en fase der utviklerne skal demonstrere at teknologien fungerer, har stor samfunnsnytte og gjerne også er kostnadsbesparende sammenlignet med eventuell eksisterende teknologi. Innenfor petroleumsindustrien og i andre industrier, er demonstrasjonsfasen svært kritisk og kostbar. Støtten fra Forskningsrådet skal sette utviklerne i stand til å gjennomføre demonstrasjonsfasen sånn at samfunnsnyttig teknologi kan tas raskt i bruk.

Inspirerende og utfordrende

Det er vanskelig å bryte inn i et marked som er dominert av noen få, sterke aktører.

– Vi tør å ta opp kampen med de store fordi vi ser at vi har noe helt unikt med vår Omnirise pumpefamilie. Vi mener at det er muligheter for å samarbeide med de eksisterende aktørene og at markedet har et behov for nye aktører med differensiert teknologi. Med vårt patent kan vi bidra til verdiskaping, det gir de etablerte aktørene ytterligere motivasjon for å samarbeide med oss.

Pumper kan øke utvinning fra eksisterende felt med 10-30 prosent og er derfor et godt verktøy for å øke inntekter med minimalt miljømessig fotavtrykk.

– Med vår løsning vil du kunne pumpe mer 10-30 prosent mer opp av eksisterende brønner, til et CO₂ fotavtrykk som er 30-70 prosent bedre enn å bruke dagens gass-injeksjon, litt avhengig av hvor gassen kommer fra . Vi retter oss også mot andre markeder som offshore akvakultur, subsea avsalting, CO₂ injeksjon og subsea energi-lagring. Men det er ikke sikkert du skal bruke oss hvis du skal jobbe med flerfase «boosting» på de største havdypene. Foreløpig er effekten på pumpa på 1.5-2 MW, så den egner seg best på vanndyp ned til 1000-1500 m. 

Fuglesang beskriver prosjektet som inspirerende, spennende og kapitalkrevende. Budsjettet er på over 90 millioner. Svært store investeringer må på plass for å designe, bygge, teste og ikke minst installere denne type produkter. FSubsea har lykkes med å få med seg viktige samarbeidspartnere.

– Vi fikk med flere enn forventet, seks store kunder bidrar med mange millioner hver.

Verdifullt kvalitetsstempel

Virksomheten har på kort tid vokst til tyve ansatte. Forretningsmodellen med outsourcing av produksjon har derimot vært en utfordring i disse pandemitider. Den største leverandøren har stengt ned tre ganger på grunn av covid19.

– Innen to-tre år tipper jeg vi er dobbelt så mange ansatte. Det er en strategisk diskusjon om vi skal vokse organisk med egen produksjon eller fortsette med outsource-modellen. I et kort bilde er outsourcing bra, men det gjør oss sårbare på lengre sikt. Vi har allerede opplevd forsinkelser på grunn av covid19, det blir lett for leverandørene å nedprioritere et lite norsk selskap. Det er en tålmodighetsprøve. Heldigvis har vi med oss sterke norske investorer fra energibransjen. Vi har også planer om å flytte betydelige deler av produksjonen fra utlandet til dyktige og fremtidsrettede leverandører i Norge.

Forskningsrådet har investert 14 millioner kroner i prosjektet gjennom Forskningsrådets ordning for piloterings- og demonstrasjonsprosjekter.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at vi ikke hadde satt i gang dette uten midler fra Forskningsrådet, det har betydd alt, på flere nivåer. "Fødselen" til prosjektet var avhengig av denne støtten. Vi fikk også verdifulle tilbakemeldinger fra teknisk ekspertise i fagpanelet. Det var også et kvalitetsstempel når vi skulle ut og signere kontrakter med kunder. Ikke alle energiselskapene vi har med oss har jobbet med pumper før, da hjelper det at dette programmet har et godt rykte.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 20:24 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.