Norsk by blir pilot for FNs smarte byer

Ålesund er pilot for FN i arbeidet med å utvikle smarte byer. Et norskutviklet, digitalt verktøy skal bidra til å utvikle bedre løsninger for byens innbyggere. Det er Offshore Simulator Centre AS og deres kompetansemiljø innen visualisering og simulering ved Campus Ålesund som har satt Sunnmøres hovedstad på kartet, som Norges prototype for digital tvilling.

Skumring over Ålesund. Foto: Shutterstock
Ålesund får nå "FN Smart Sustainable City Lab", verdens andre og Nord-Europas første laboratorium for smarte byer (foto: Shutterstock)

Offshore Simulator Centre AS (OSC) fikk for et år siden oppdraget å se på utradisjonelle metoder og materialvalg for "nye" Ålesund. Arbeidet de har lagt ned for Ålesund fylkeskommune i prosjektet AugmentCity har blitt lagt merke til, noe som førte til at FN nylig valgte simulatorsenteret i Ålesund som sitt globale verktøy for å utvikle smarte byer.

Smarte og bærekraftige løsninger

Ålesund har lagret mye data, da de bruker nøkkelindikatorer (key performance indicators, forkortes KPI-er) for å måle kommunens forbruk og tjenester innen økonomi, kultur osv. OSC har laget en digital tvilling, en tredimensjonal kopi av virkeligheten, basert på ulike data. I AugmentCity simulerer man eksempelvis trafikkavvikling, vannforsyning og strømbruk, og dermed kan ulike bruksmønstre visualiseres. Blant annet er arbeidssituasjonen til brannvesenet i Ålesund visualisert, det samme er cruisepassasjerenes bevegelsesmønstre etter at de har gått i land.

Brannvesenet har krav om ti minutters utrykningstid, noe som fungerer bra, unntatt i rushtiden. For et eldrehjem vil en brann kunne få fatale følger dersom beliggenheten gjør at brannbilene må stampe i kø. Konsekvensene for en skole vil derimot ikke være like store, da elevene ikke er der i rushtiden. Digitaliseringen av datamengdene og visualiseringen i den digitale tvillingen gjør det mulig å se sammenhengene raskt, slik at man kan skape smarte og bærekraftige løsninger.

Omstillingsmidler fra Forskningsrådet har vært et viktig bidrag til fundamentet som gjorde det mulig å lage Smart City-prosjektet.

Bjørn Aase Dimmen, prosjektleder i OSC

Overføring av kompetanse mellom næringer

Offshore Simulator Centre AS (OSC) har i mange år jobbet med teknologi for bygg- og maritim industri, deriblant digitale tvillinger i offshore-virksomhet. Det er kompetansen fra disse næringene de nå har overført videre, rett og slett ved å bringe teknikken og erfaringene med seg til landjorda.

- Vi kommer fra en maritim verden hvor virtuell prototyping er blitt et viktig verktøy for å kunne planlegge og gjennomføre kompliserte operasjoner med mindre risiko og økt effektivitet. Dette verktøyet har så vært utgangspunkt for AugmentCity, sier prosjektleder Bjørn Aase Dimmen i OSC.

Møteplass for næringsliv og kommune

Augment City AS, et nyopprettet datterselskap av Offshore Simulator Centre AS, skal sammen med nye Ålesund kommune utvikle et verktøy for FN slik at politikere, næringsliv og innbyggere bedre skal forstå konsekvensene av sine beslutninger og være i stand til å ta hensiktsmessige valg.

Ålesund får nå "FN Smart Sustainable City Lab", verdens andre og Nord-Europas første laboratorium for smarte byer. Lab-en skal bli en møteplass hvor næringslivet og kommunen jobber sammen og bruker forskning og utvikling for å finne løsninger innbyggerne vil ha.

En smartby-lab skal utvikle og sette i gang prosjekter innen utdanning, helse, infrastruktur, mobilitet og energi, i tillegg til å støtte og få fart på nye bærekraftsprosjekter. Det skal være en arena for å koble mennesker, ideer og initiativer, i tillegg til å dele løsninger og produkter digitalt med byer over hele verden.

Forskningsprosjekter viktig

- Forskningsprosjekter vi har drevet, inkludert midler fra Skattefunn, har hatt, og vil ha, stor betydning for den videre utviklingen og konkurransekraften for OSC. Omstillingsmidler fra Forskningsrådet har vært et viktig bidrag til fundamentet som gjorde det mulig å lage Smart City-prosjektet, forteller Bjørn Aase Dimmen, og legger til at han håper det blir mulig å finansiere flere prosjekter gjennom Forskningsrådet i fremtiden.

Verktøyet og arbeidet for nye Ålesund ble presentert på Forskningsrådets Horisont-konferanse "Forskning som redder verden" i mars 2019. Bjørn Aase Dimmens presentasjon om "Augment City" (8 minutter) kan du se her:

OSC har laget en filmsnutt som viser Ålesund som smart by, sett gjennom et barns øyne: