Får tilgang til den beste kompetansen innen trebygg

Støren Treindustri AS utvikler bærekraftige og innovative høye trebygg. - Det er avgjørende med tilgang til forskningsfronten for å utvikle optimale løsninger, sier Rune Johnsen, leder for Støren Treindustri.

Støren Treindustri har levert fireetasjers trehus , som her i Fetsund. Nå vil de utvikle løsninger for høyere trehus (5-8 etasjer).

Bedriften har fått 6,6 mill. kroner fra ordningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) til prosjektet Bærekraftige og innovative trebygg opptil 8 etasjer med bindingsverk.  

Lite kunnskap om vanlige høyhus i tre

- Boligbygg i tre begrenser seg i dag ofte til bygg med opptil tre-fire etasjer. Utover dette har det blitt oppført noen signalbygg i tre som går helt opp i 18 etasjer. Disse har skapt stor interesse for bygging med tre, men det har vært lite oppmerksomhet om trebygg med mer vanlige etasjeantall, forklarer Rune Johnsen, administrerende direktør i Støren Treindustri AS.

- Vi skal utvikle løsninger til beste for norsk treindustri og for resten av verdikjeden i skog og tre, fastslår Rune Johnsen.

De ønsker derfor å utvikle løsninger for norske trehus på fem til åtte etasjer. Disse skal tilfredsstille alle tekniske krav og gjøre det mulig å produsere store volum med god lønnsomhet.

- Kort sagt skal vi utvikle bærekraftige og innovative trebygg basert på lokale, kortreiste råvarer med lavt CO2-avtrykk, forklarer Johnsen.

Forskning er avgjørende

-  Dette innovasjonsprosjektet gir oss mulighet til å gjennomføre prosjektet og til å involvere regionale og nasjonale FoU-miljøer, i tillegg til intern kompetanse og ressurser. Slik kan vi utvikle løsninger til beste for norsk treindustri og for resten av verdikjeden i skog og tre, fastslår Johnsen.

FoU-partnerne i prosjektet skal, sammen med deltakerbedriftene, samle all tilgjengelig kompetanse innen de ulike fagområdene. De skal også utvikle nye og innovative løsninger for de definerte behovene.

Kort sagt skal vi utvikle bærekraftige og innovative trebygg basert på lokale, kortreiste råvarer med lavt CO2-avtrykk.

Rune Johnsen

- Innovasjonsmidlene fra Forskningsrådet gir oss tilgang til landets fremste kompetanse innen bygg og trekonstruksjoner. I tillegg får vi mulighet til å se på en helhetlig løsning for denne type bygg, selv om kompleksiteten er stor og at det tar tid å svare på utfordringene våre.

- Vi har knyttet til oss den fremste byggkompetansen fra SINTEF Community i prosjektet og har også dialog og samarbeid også med NTNU og Treteknisk Institutt gjennom vår deltakelse i klyngeprosjektet WoodWorks! Cluster i Midt-Norge, opplyser Johnsen.

Støren Treindustri utvikler bærekraftige og innovative høye trebygg. Foto: Støren Treindustri

Johnsen vil også gjerne oppfordre politikerne til å øremerke midler gjennom Forskningsrådet for prosjekter innen skog og tre.

- Vi tenker da spesielt på prosjekter innen miljøvennlige trebygg, som er en viktig del av løsningen for å oppnå Norges klimamål frem mot både 2030 og 2050, sier han.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.