Bedre katastrofevarsling med innovasjonsmidler

Når katastrofer rammer gjelder det å få varslet folk raskest mulig.  Bedriften Paneda utvikler et nytt system som gjør det mulig å varsle befolkningen lynraskt på mange ulike måter. Takket være midler fra innovasjonsprosjekt i næringslivet kan varslingssystemet bli tilgjengelig for hele Norge og flere andre land.

Montasje av bilder som viser varslingssystem for farer som brann og ras
Varslingen kan skje ved bruk av lyd, bilde, tekst eller styring av ved å starte eller stoppe maskiner. Her fra pilotprosjektet i Flåm hvor systemet ble testet ut.

Paneda holder til i Selje, nord i Vestland og har fått støtte fra Forskningsrådet gjennom ordningen med Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN).

Viktig med forskere på laget

- Vi har hele tiden har brukt tid og krefter på å utvikle nye løsninger og  forskning og utvikling har alltid har vært viktig for selskapet for å kunne lykkes, sier Geir Gjørsvik som leder Paneda.

- Drivkraften vår er å drive med nybrottsarbeid. Dette har resultert i store kontrakter opp igjennom årene for en liten gründerbedrift i utkant Norge, sier Gjørsvik.

- Vi har hele tiden har brukt tid og krefter på å utvikle nye løsninger og forskning og utvikling har alltid vært viktig for selskapet for å kunne lykkes, sier Geir Gjørsvik som leder Paneda.

Han veldig glad for samarbeidet de har med Vestlandsforskning. Forskerne der bidrar med å tilpasse teknologien best mulig for brukerne.

- De gjennomfører brukerundersøkelser og kommer med tilbakemeldinger på hvordan vi kan best mulig tilpasse teknologien og gjøre den forståelig for "folk flest".

God hjelp fra forskningspartner

- Dette er første gang vi søker Forskningsrådet og vi synes at selve søknadsprosessen og rapporteringen har vært litt krevende for oss som er nybegynnere med å søke Forskningsrådet. Heldigvis har vi fått veldig god hjelp fra Vestlandsforskning som har grundig kjennskap til søknadsskriving og rapportering.

Han forteller at bedriften skrev selve innholdet til søknaden, men at de fikk god hjelp av Vestlandsforskning med å legge alt inn riktig i søknadsskjemaet.

Fra uttesting av systemet i Flåm.

Nettet som alltid fungerer

Vanligvis forbinder vi DAB-nettet med radiosendinger, men dette er også grunnlaget for Paneda sin teknologi. I tillegg til radiosendinger er DAB-nettet nemlig også en viktig kanal for å sende digitale data.

- DAB-nettet er veldig godt egnet for befolkningsvarsling. Det er nesten aldri ute av drift. Senderne står på fjelltopper og er ikke utsatt for rasfare, dekker store områder og overlapper hverandre, opplyser Gjørsvik.

Dagens varslingssystem skjer vanligvis vis mobilnettet, da som SMS meldinger. I tillegg har NRK en spesiell varslingsplikt og Sivilforsvaret har 1250 tyfoner rundt om landet.

Utallige varslingsmuligheter

Når en katastrofe skjer kan det være politiet, en kommune eller en bedrift som trykker på knappen når varslingen skal starte. Da velger man hvor det skal varsles og hva det skal varsles om.

Fra man trykker på knappen til varslingen starter, tar det kun ett sekund, hvor som helst i landet.

- I det nye systemet som utvikles kan varslingen kan skje ved bruk av lyd, bilde, tekst eller styring av ved å starte eller stoppe maskiner. Når det er behov for hurtig varsling og evakuering, skal systemet umiddelbart varsle ved for eksempel å starte sirener, høytalere, ta over TV'en hjemme hos folk, ta over skjermer på kontor, kjøpesenter, tog- og busstasjoner for å forklare hva man skal gjøre for å komme i sikkerhet, forklarer Gjørsvik.

Pilotprosjektet ble gjennomført i Flåm.

Testet ut i Aurland kommune

Han sier at de med finansiering fra Innovasjon Norge gjennomførte et pilotprosjekt hvor de testet ut denne løsningen i turistbygda Flåm innerst i Sognefjorden.

-Flåm var et veldig egnet sted for å teste systemet. I turistsesongen er det tusenvis av mennesker på et lite område og det er mange turister som ikke forstår norsk. Scenariet var en storbrann i batteriladestasjonen til en båt som lå til kai i sentrum.

Demonstrasjonen viste at vi kunne starte varslingen og evakueringen i samme øyeblikk som alarmen gikk, og at Flåm sentrum var evakuert før brannvesenet var ankommet.

Erfaringene fra pilotprosjektet var så positive at Paneda bestemte seg for å søke innovasjonsprosjekt for næringslivet gjennom Forskningsrådet for å kunne oppskalere til et fullskalasystem på nasjonalt nivå.

Internasjonalt potensial

Norge var det første landet i verden som stengte ned FM-nettet som ble erstattet med DAB. DAB er nå tatt i bruk av de fleste land i Europa og det blir stadig utvidet. Paneda er nå til stede i snart 20 land i Europa og Asia.

- Det betyr at teknologien vi utvikler har et stort internasjonalt potensial. Dette er jo i tråd med myndighetenes ønsker om at norsk teknologi skal utvikles og eksporteres på det internasjonale markedet, fastslår Gjørsvik.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 19.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.